مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ “کیش مهر” از شهرام ناظری با ترجمه انگلیسی

بازدید 1049

کیش مهر

Mehr Ritual


همی گویم و گفته ام بارها

I’m saying and have said it several times

همی گویم و گفته ام بارها

I’m saying and have said it several times

بود کیش من مهر دلدارها

My ritual is the Mehr of sweethearts

پرستش به مستیست در کیش مهر

In the ritual of Mehr, worshiping is done drunk

پرستش به مستیست در کیش مهر

In the ritual of Mehr, worshiping is done drunk

برونند زین حلقه هشیارها

The sobers are out of this circle

همی گویم و گفته ام بارها

Im saying and have said it several times

همی گویم و گفته ام بارها

I’m saying and have said it several times

بود کیش من مهر دلدارها

My ritual is the Mehr of sweethearts

پرستش به مستیست در کیش مهر

In the ritual of Mehr, worshiping is done drunk

پرستش به مستیست در کیش مهر

In the ritual of Mehr, worshiping is done drunk

برونند زین حلقه هشیارها

The sobers are out of this circle

کشیدم در کوی دلدادگان

In the lovers’ alley, they built…

میان دل و کام دیوارها

Walls, in between joy and desire

کشیدم در کوی دلدادگان

In the lovers’ alley, they built…

میان دل و کام دیوارها

Walls, in between joy and desire

چه فرهادها مرده در کوه ها

How many Farhāds have died in mountains

چه حلاج ها رفته بر دارها

How many Hallājs have gone on gallows

چه فرهادها مرده در کوه ها

How many Farhāds have died in mountains

چه حلاج ها رفته بر دارها

How many Hallājs have gone on gallows

پرستش به مستیست در کیش مهر

In the ritual of Mehr, worshiping is done drunk

برونند زین حلقه هشیارها

The sobers are out of this circle

بهین مهر ورزان که آزاده اند

The best Mehr lovers, those free-hearted ones

بریزند از دام جان تار ها

Have outpoured the darkness, from the trap of their soul

به خون خود آغشته و رفته اند  چه گلهای رنگین به جوبارها

What colorful flowers have Stained with blood and gone To the streams, to the streams

فریب جهان را مخور زینهار

Dont get fooled by, the world’s deception, be mindful!

که در پای این گل بود خار ها

That, there are thorns under this flower

کشیدم در کوی دلدادگان

In the lovers’ alley, they built…

میان دل و کام دیوارها

Walls, in between joy and desire

چه فرهادها مرده در کوه ها

How many Farhāds have died in mountains

چه حلاج ها رفته بر دارها

How many Hallājs have gone on gallows

بهین مهر ورزان که آزاده اند

The best Mehr lovers, those free-hearted ones

بریزند از دام جان تار ها

Have outpoured the darkness, from the trap of their soul

به خون خود آغشته و رفته اند  چه گلهای رنگین به جوبارها

What colorful flowers have Stained with blood and gone To the streams, to the streams

فریب جهان را مخور زینهار

Dont get fooled by, the world’s deception, be mindful!

که در پای این گل بود خار ها

That, there are thorns under this flower

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید