مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ when was it over از Sasha Sloan و Sam Hunt با متن و ترجمه

بازدید 1278

Mm-mm-mm

Was it that night you didn’t ask where I had been?

اون شبی بود ک تو ازم نپرسیدی کجا بودم؟

Was it that fight we didn’t have when I came in?

اون دعوایی بود ک شکل نگرفت وقتی من اومدم؟

Was it the first time that you saw me drunk?

آیا اولین باری ک منو مست دیدی بود؟

Second time that I said, “I’m sorry”?

دومین باری ک من گفتم”متاسفم”؟

Third time that I didn’t call?

سومین باری ک زنگ نزدم؟

Stayed out and missed your party?

بیرون موندم و مهمونی تو رو از دست دادم؟

That time I met your friends, I was indifferent

اون زمانی بود ک رفقاتو دیدم، من بی تمایل بودم

The way you’re acting’s got me questioning

جوری ک رفتار میکنی منو ب شک میندازه

When was it over for you?

کی این رابطه برای تو تموم شد؟

When was it over?

کی تموم شد؟

When was the moment you knew

کی بود ک فهمیدی

That you were gonna walk out eventually?

ک بلاخره میخوای بذاری بری؟

It’s still not over for me (Mm-mm-mm)

It’s still not over for me (Mm-mm-mm)

این هنوز برای من تموم نشده

When I didn’t ask if you were okay

وقتی من ازت نپرسیدم حالت خوبه

Aftеr a fight with your mom

بعد از دعوایی ک با مامانت داشتی

The last time I stayed ovеr at your place

آخرین باری ک من در خونت موندم

And you woke up alone

و تو تنها بیدار شدی

Was it the first time you pulled away?

آیا اولین باری بود ک تو کنار کشیدی؟

Second time that we drove to Texas?

دومین باری ک رفتیم تگزاس؟

Third time we ran into one of my random exes?

سومین باری ک رفتیم سمت یکی از اکس هام؟

So was it ever real or was it all pretend?

پس آیا این رابطه برات جدی بوذ یا تمام مدت داشتی وانمود میکردی؟

The way you’re acting’s got me wonderin’

جوری ک تو رفتار میکنی منو گیج میکنه

When was it over for you?

کی این رابطه برای تو تموم شد؟

When was it over? (When was it over?)

کی تموم شد؟

When was the moment you knew

کی بود ک فهمیدی

That you were gonna walk out eventually?

ک بلاخره میخوای بذاری بری؟

It’s still not over for me (Mm-mm-mm)

It’s still not over for me (Mm-mm-mm)

این هنوز برای من تموم نشده

I’m still holdin’ on to you

من هنوزم چسبیدم ب تو

But I know you’re already gone

اما میدونم ک تو تا الان رفتی

I’m still wakin’ up to you

من هنوزم ب امید تو از خواب بیدار میشم

I’ve been holdin’ on for too long

من مدت زیادیه ک ب امید توئم

When was it over for you?

کی این رابطه برای تو تموم شد؟

When was it over? (Oh, when was it over?)

کی تموم شد؟

When was the moment you knew

کی بود ک فهمیدی

That you were gonna walk out eventually?

ک بلاخره میخوای بذاری بری؟

Tell me, when was it over for you?

بهم بگو کی این رابطه برای تو تموم شد؟

When was it over? (Oh-oh)

کی تموم شد؟

When was the moment you knew

کی بود ک فهمیدی

That you were gonna walk out eventually?

ک بلاخره میخوای بذاری بری؟

It’s still not over for me

این هنوز برای من تموم نشده

I’m still holdin’ on to you

من هنوزم چسبیدم ب تو

But I know youre already gone

اما میدونم ک تو تا الان رفتی

I’m still wakin’ up to you

من هنوزم ب امید تو از خواب بیدار میشم

Ive been holdin’ on for too long

من مدت زیادیه ک ب امید توئم

(When was it over?)

کی تموم شد؟

(Mm-mm-mm)

(Mm-mm-mm)

(Mm-mm-mm)

(Mm-mm-mm)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.