مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Walk Me Home از Pink با متن و ترجمه

بازدید 119

There’s somethin’ in the way you roll your eyes

یه چیزی در حالت تکون دادن چشمهات هست

Takes me back to a better time

منو به روزهای خوب گذشته میبره

When I saw everything is good

وقتی همه چیز خوب بود

But now you’re the only thing that’s good

اما حالا تو تنها چیزی هستی که خوبه

Tryna stand up on my own two feet

سعی میکنم روی دوتا پاهام وایستم

This conversation ain’t coming easily

حرف زدن با تو آسون نیست

And darlin’, I know it’s getting late

و عزیزم میدونم داره دیر وقت میشه

So what do you say we leave this place?

پس چی میگی ما اینجا رو ترک کنیم؟

Walk me home in the dead of night

پس در نیمه شب منو به خونه ببر

I can’t be alone with all that’s on my mind, mhm

نمیتونم با تمام این افکار تنها باشم

So say you’ll stay with me tonight

پس بگو تو امشب کنارم میمونی

‘Cause there is so much wrong goin’ on outside

چون اون بیرون کلی خطا در جریانه

There’s somethin’ in the way I wanna cry

یه چیزی در گریه کردن من وجود داره

That makes me think we’ll make it out alive

این حس رو بهم میده که انگار ما میخواهیم از پسش بر بیاییم

So come on and show me how we’re good

پس بیا و بهم بگو چقدر در کنار هم خوبیم

I think that we could do some good, mhm

فکر کنم ما میتونیم کمی خوب با هم به سر کنیم

Walk me home in the dead of night

پس در نیمه شب منو به خونه ببر

I can’t be alone with all that’s on my mind, mhm

نمیتونم با تمام این افکار تنها باشم

So say you’ll stay with me tonight

پس بگو تو امشب کنارم میمونی

‘Cause there is so much wrong goin’ on outside

چون اون بیرون کلی خطا در جریانه

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Walk me home in the dead of night

پس در نیمه شب منو به خونه ببر

I cant be alone with all that’s on my mind, mhm

نمیتونم با تمام این افکار تنها باشم

So say you’ll stay with me tonight

پس بگو تو امشب کنارم میمونی

‘Cause there is so much wrong goin’ on

چون اون بیرون کلی خطا در جریانه

Walk me home in the dead of night

پس در نیمه شب منو به خونه ببر

I cant be alone with all that’s on my mind, mhm

نمیتونم با تمام این افکار تنها باشم

So say you’ll stay with me tonight

پس بگو تو امشب کنارم میمونی

‘Cause there is so much wrong, there is so much wrong

There is so much wrong goin’ on outside

چون اون بیرون کلی خطا در جریانه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید