مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Beautiful Trauma از Pink با متن و ترجمه

بازدید 1691

We were on fire
ما توی آتیش بودیم

I slashed your tires
من لاستیک ها(ی ماشین)تو پنچر کردم

It’s like we burn so bright, we burn out
مثل اینکه آتیش ما خیلی داغ بود، ما سوختیم

I made you chase me
من مجبورت کردم تعقیبم کنی

I wasn’t that friendly
من آنچنان دوستانه نبودم

My love, my drug, we’re fucked up, oh
عشق من، مشروب من، ما از پا در اومدیم

‘Cause I’ve been on the run so long they can’t find me
چون من خیلی وقته در حال فرار بودم اونا نتونن پیدام کنن

You’re waking up to remember I’m pretty
تو بیدار میشی تا بیاد بیاری من زیبا هستم

And when the chemicals leave my body
و وفتی مواد شیمیایی از بدنم رفتن

Yeah, they’re gonna find me in a hotel lobby ’cause
آره، اونا منو تو لابی هتل پیدا خواهند کرد چون

Mmm, tough Times they keep comin’
دوران سخت آنها ادامه دادند

All night Laughin’ and fuckin’
تمام شب خندیدن و خرابکاری

Some days like I’m barely breathin’
بعضی روزها انگار به سختی نفس می‌کشم

After we were high in the love, Don’t doubt it was you
بعد از اینکه ما در اوج عشق بودیم، شک نکن که اون تو بودی

The pill I keep takin’
قرصی که مصرف میکنم

The nightmare I’m waking
از کابوس که بیدار میشم

There’s nothin’, no nothin’, nothin’ but you
هیچی نیست، هیچی نیست جز تو

My perfect rock bottom
قیمت پایین فوق العاده منی

My beautiful trauma
آسیب روانی زیبای منی

My love, my love, my drug, oh
عشق من، عشق من، داروی من، اوه

My love, my love, my love, my drug, oh
My love, my love, my love, my drug, oh
My love, my love, my love, my drug, oh
My love, (oh) my love, my drug, we’re fucked up

You punched a hole in The wall and I framed it
تو با مشت یه سوراخ تو دیوار درست کردی و من قاب گرفتمش

I wish I could feel things like you
آرزو میکنم میتونستم چیزها رو مثل تو حس کنم

Everyone’s chasing
هرکسی به دنبال

That holy feeling
اون احساس مقدسه

And if we don’t stay lit we’ll blow out
و اگر ما روشن نمونیم منفجر می شیم

Blow out
منفجر می‌شیم

‘Cause we’ve been on the run so long they can’t find us
چون ما خیلی وقته در حال فراریم اونا نمی‌تونن پیدامون کنن

Whos gonna have to die to remind us
کی باید بمیره تا به ما یاد آوری کنه

That it feels like we chose this (chose this) blindly
این احساسیه که انگار کورکورانه انتخاب کردیم

Now Im gonna fuck up a hotel lobby
اما حالا میخوام لابی هتل رو به فنا بدم

‘Cause these tough Times they keep comin’
چون این دوران سخت که اونا میخوان ادامه بدن

Last night
دیشب

I might have messed it up again
ممکنه دوباره از دستش داده باشم

Some days like I’m barely breathin’
بعضی روزها انگار سخت نفس می کشم

After we were high in the love, Don’t doubt it was you
بعد از اینکه ما در اوج عشق بودیم، شک نکن که اون تو بودی

The pill I keep takin’
قرصی که مصرف میکنم

The nightmare I’m waking
کابوسی که ازش بیدار میشم

There’s nothin’, no nothin’, nothin’ but you
هیچی نیست، هیچی نیست جز تو

My perfect rock bottom
کمترین ناچیز من

My beautiful trauma
ترومای زیبای من

My love (my love), my love, my drug, oh
عشق من، عشق، داروی من

My love, my love (my love), my love, my drug, oh
My love (my love), my love (my drug), my love, my drug, oh
My love (my love), my love (my love), my love, my drug, oh
(My drug) my love, (my love), my love, my drug, we’re fucked up

These tough
این سختی

Times they keep comin’
بارها آنها ادامه میدن

All night
تمام شب

Laughin’ and fuckin’
خندیدن و خرابکاری

Some days like Im barely breathin’
بعضی روزها انگار سخت نفس می کشم

After we were high in the love, Don’t doubt it was you
بعد از اینکه ما در اوج عشق بودیم، شک نکن که اون تو بودی

The pill I keep takin’
The nightmare I wake in
There’s nothin’, no nothin’, nothin’ but you
My perfect rock bottom
My beautiful trauma
My love, my love, my drug, oh (drug)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید