مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Feeling Electric از Parade Of Lights با متن و ترجمه

بازدید 193

I remember when I saw you

يادمه وقتي نگات كردم

You know I couldn’t look away

ميدونستي كه نميتونم ازت چشم بردارم

You’re the spark that stars a fire

تو جرقه اي هستي كه منجر به آتش ميشه

Tell me, do you feel the same

بهم بگو،هنوزم همون حس رو داري

So give me one more shot tonight

پش امشب يه فرصت دوباره بهم بده

I will tell you if my heart stops beating right

اگر قلبش از تپيدن براي عشق تو از كار افتاد،بهت ميگم

Let me show you that the only thing I know

بذار بهت ثابت كنم كه تنها چيزي كه ميدونم اينه كه

No matter where we go

مهم نيست قراره به كجا برسيم

I feel just like we did when we connected

من احساسم درست مثل زمانيه كه اولين بار باهم بوديم

Feeling electric

اوج لذت

You can tell me all your secrets

تو تمام راز هات رو به من ميگي

I will never tell a soul

منم هيچوقت به كسي نميگمشون

Ill make a promise and I’ll keep it

يه قولي بهت ميدم و سر قولم ميمونم

I will never let you go

هيچوقت نميذارم از پيشم بري

So give me one more shot tonight

پش امشب يه فرصت دوباره بهم بده

I will tell you if my heart stops beating right

اگر قلبش از تپيدن براي عشق تو از كار افتاد،بهت ميگم

Let me show you that the only thing I know

بذار بهت ثابت كنم كه تنها چيزي كه ميدونم اينه كه

No matter where we go

مهم نيست قراره به كجا برسيم

I feel just like we did when we connected

من احساسم درست مثل زمانيه كه اولين بار باهم بوديم

Feeling electric

اوج لذت

Feeling electric

اوج لذت

Let me show you that the only thing I know

بذار بهت ثابت كنم كه تنها چيزي كه ميدونم اينه كه

No matter where we go

مهم نيست قراره به كجا برسيم

I feel just like we did when we connected

من احساسم درست مثل زمانيه كه اولين بار باهم بوديم

Feeling electric

اوج لذت

So give me one more shot tonight

پش امشب يه فرصت دوباره بهم بده

I will tell you if my heart stops beating right

اگر قلبش از تپيدن براي عشق تو از كار افتاد،بهت ميگم

Let me show you that the only thing I know

بذار بهت ثابت كنم كه تنها چيزي كه ميدونم اينه كه

No matter where we go

مهم نيست قراره به كجا برسيم

I feel just like we did when we connected

من احساسم درست مثل زمانيه كه اولين بار باهم بوديم

Feeling electric

اوج لذت

Feeling electric

اوج لذت

Let me show you that the only thing I know

بذار بهت ثابت كنم كه تنها چيزي كه ميدونم اينه كه

No matter where we go

مهم نيست قراره به كجا برسيم

I feel just like we did when we connected

من احساسم درست مثل زمانيه كه اولين بار باهم بوديم

Feeling electric

اوج لذت

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید