مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Do You Miss Me از Olivia Holt با متن و ترجمه

بازدید 1085

I wanna ask you if it’s easy sleepin’ in that bed?

میخوام ازت بپرسم آیا خوابیدن در اون تخت برات راحته؟

I wanna ask you how you’re feelin’ next to her instead?

میخوام ازت بپرسم حالت کنار اون چطوره ب جای من؟

I wanna know if you felt closure, somewhere deep inside your head?

میخوام ازت بپرسم آیا در اعماق مغزت به خودمون خاتمه دادی؟

I wanna ask you, “Do you miss me?”

میخوام ازت بپرسم “آیا دلت واسم تنگ شده؟”

Oh na, na-na, na, na-na

I wanna ask you, “Do you miss me?”

میخوام ازت بپرسم “آیا دلت واسم تنگ شده؟”

The way that I could take it down

جوری که من میتونستم آرومت کنم

When your mind was wildin’ out

وقتی تو از کوره در میرفتی

I wish that I could hold you now, yeah

ای کاش میتونستم الان در آغوش بگیرمت، آره

I don’t know why we let it go

نمیدونم چرا ما عشقمونو رها کردیم

Guess it’s how it feel a little less alone

فکر کنم این همون حسیه که به انسان دست میده یکم احساس تنهایی

We break fast and we heal slow (Slow)

ما زود داغون میشیم اما دیر تسکین پیدا میکنیم

Did you know I, I, I, I, I think about you every night still, babe

آیا میدونستی که من هنوز هم هر شب به تو فکر میکنم عزیزم

And there’s nothing I can say or do? (Or do)

و من نمیتونم چیزی بگم یا کاری بکنم؟

‘Cause it’s all my, my, my fault, I let you down, I let you slip away

چون همش تقصیر منه، من نا امیدت کردم، من گذاشتم تو بذاری بری

And there’s so much left to say to you, yeah

و کلی حرف دارم که بهت بگم، آره

I wanna ask you if it’s easy sleepin’ in that bed?

میخوام ازت بپرسم آیا خوابیدن در اون تخت برات راحته؟

I wanna ask you how you’re feelin’ next to her instead?

میخوام ازت بپرسم حالت کنار اون چطوره ب جای من؟

I wanna know if you felt closure, somewhere deep inside your head?

میخوام ازت بپرسم آیا در اعماق مغزت به خودمون خاتمه دادی؟

I wanna ask you, “Do you miss me?”

میخوام ازت بپرسم “آیا دلت واسم تنگ شده؟”

Oh na, na-na, na, na-na

I wanna ask you, “Do you miss me?”

میخوام ازت بپرسم “آیا دلت واسم تنگ شده؟”

Someone’s got to say it first

یکی از ما باید اول پیش قدم بشه

Would you swear to God that you’re happier?

آیا میتونی قسم بخوری که الان خوشحال تری؟

I can take it if the truth hurts (If the truth hurts)

من قبول میکنم حتی اگه حقیقت تلخ باشه

Yeah

آره

Did you know I, I, I, I, I think about you every night still, babe

آیا میدونستی که من هنوز هم هر شب به تو فکر میکنم عزیزم

And there’s nothing I can say or do? (Or do)

و من نمیتونم چیزی بگم یا کاری بکنم؟

‘Cause it’s all my, my, my fault, I let you down, I let you slip away

چون همش تقصیر منه، من نا امیدت کردم، من گذاشتم تو بذاری بری

And there’s so much left to say to you, yeah

و کلی حرف دارم که بهت بگم، آره

I wanna ask you if it’s easy sleepin’ in that bed?

میخوام ازت بپرسم آیا خوابیدن در اون تخت برات راحته؟

I wanna ask you how you’re feelin’ next to her instead?

میخوام ازت بپرسم حالت کنار اون چطوره ب جای من؟

I wanna know if you felt closure, somewhere deep inside your head?

میخوام ازت بپرسم آیا در اعماق مغزت به خودمون خاتمه دادی؟

I wanna ask you, “Do you miss me?”

میخوام ازت بپرسم “آیا دلت واسم تنگ شده؟”

Oh na, na-na, na, na-na

You’ve been gettin’ close to someone but it ain’t me (Nah, no it ain’t me, not yet)

تو داشتی به یکی نزدیک میشدی اما اون شخص من نبودم

You’ve been goin’ home to someone but it ain’t me (And I know it ain’t me)

تو با شخص دیگه ای داشتی بیرون میرفتی اما اون من نبودم

I’ve been tryna find an end to you lately (Oh, oh, yeah)

من سعی داشتم یه راهی برای پایان دادن ب فکر تو پیدا کنم

‘Cause youve been gettin’ close to someone but it ain’t me

چون تو داشتی به یکی نزدیک میشدی که اون شخص من نبودم

I wanna ask you if it’s easy sleepin’ in that bed?

میخوام ازت بپرسم آیا خوابیدن در اون تخت برات راحته؟

I wanna ask you how youre feelin’ next to her instead?

میخوام ازت بپرسم حالت کنار اون چطوره ب جای من؟

I wanna know if you felt closure, somewhere deep inside your head?

میخوام ازت بپرسم آیا در اعماق مغزت به خودمون خاتمه دادی؟

I wanna ask you, “Do you miss me?”

میخوام ازت بپرسم “آیا دلت واسم تنگ شده؟”

Oh na, na-na, na, na-na

I wanna ask you, “Do you miss me?”

میخوام ازت بپرسم “آیا دلت واسم تنگ شده؟”

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.