مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Bang Bang از Nancy Sinatra با متن و ترجمه

بازدید 1027

I was five and he was six

من 5 سالم بود و اون 6 سالش

We rode on horses made of sticks

سوار اسبهای چوبی میشدیم

He wore black and I wore white

اون سیاه به تن میکرد و من سفید

He would always win the fight

اون همیشه بازی رو میبرد

Bang bang

ترق ، ترق

he shot me down

اون منو هدف گرفت و زد

Bang bang

ترق ، ترق

I hit the ground

به زمین افتادم

Bang bang

ترق ، ترق

that awful sound

اون صدای وحشتناک اومد

Bang bang

ترق ، ترق

my baby shot me down

عشقم ، حسابی بهم شلیک کرد

Seasons came and changed the time

فصلها اومدن و رفتن و زمانه عوض شد

When I grew up, I called him mine

وقتی بزرگ شدم ، اونو مال خودم میدونستم

He would always laugh and say

اونم همیشه میخندید و میگفت

Remember when we used to play?

یادته عادت داشتیم بازی کنیم ؟

Bang bang

ترق ، ترق

I shot you down

من تو رو هدف گرفتم و زدم

Bang bang

ترق ، ترق

you hit the ground

تو به زمین افتادی

Bang bang

ترق ، ترق

that awful sound

اون صدای وحشتناک اومد

Bang bang

ترق ، ترق

I used to shoot you down

کارم همین بود که بهت شلیک کنم

Music played, and people sang

موسیقی پخش شد و مردم آواز خوندن

Just for me, the church bells rang

زنگ کلیسا به صدا دراومد ، همه اینا برای من بود

Now he’s gone, I don’t know why

حالا او رفته ، و نمیدونم چرا رفت

And till this day, sometimes I cry

و تا امروز ، گاهی گریه میکنم

He didnt even say goodbye

حتی خداحافظی ام نکرد

He didnt take the time to lie

حتی زمانی صرف این نکرد که بهم دروغ بگه

Bang bang

ترق ، ترق

he shot me down

اون منو هدف گرفت و زد

Bang bang

ترق ، ترق

I hit the ground

به زمین افتادم

Bang bang

ترق ، ترق

that awful sound

اون صدای وحشتناک اومد

Bang bang

ترق ، ترق

my baby shot me down.

عشقم ، حسابی بهم شلیک کرد.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید