مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ “همسایه” از محسن چاوشی با ترجمه انگلیسی

بازدید 836

همسایه

Neighbor


دریا واسه کشتیای بی سرنشین جا نداره

The Sea hasn’t any place for Unmanned ships

پس من چرا غرق بودم؟ تهران که دریا نداره

so why i was Drowning? , there isn’t any sea in Tehran

این گوشه از شهر امنه، من سعی کردم نمیرم

This corner of city is safe , i tried to don’t die

انقد نمیرم که آخر این گوشه پهلو بگیرم

don’t die until berth around this place

تو سالها سر نشین این گوشه از شهر بودی

you were Aboard of this corner in years

اما با من که همیشه همسایه تم قهر بودی

but you were Sulky with me that was your Neighbor

آرامش قبل طوفان، ابروی اون روی ماهه

Calm before the storm is his Eyebrows on the moon

اخمت به من گفت هرشب، طوفان سختی تو راهه

your scowl said to me every night there is a storm coming on

چند روز چند سال چند قرن، از رد پامون گذشته

a few days , a few years , a few Centurys is passed from our foot-steps

قلبم به عمر یه تاریخ، از این خیابون گذشته

my heart is passed this street on The life of history

قلبم مثل گوش ماهی، با موج موهات رفیقه

my heart is friend with your hair’s wave like Scallop

عشق من این تنگ کوچیک، کوچیکه اما عمیقه

my love, this Fishbowl is small but deep

دریا واسه کشتیای بی سرنشین جا نداره

The Sea hasnt any place for Unmanned ships

پس من چرا غرق بودم؟ تهران که دریا نداره

so why i was Drowning? , there isn’t any sea in Tehran

هرجا پی ات رفته بودم، دلتنگ برگشته بودم

wherever i looked for you , i camed back sad

آشفته و خسته انگار از جنگ برگشته بودم

Confused and Tired like i was just camed back for war

من خوب بودم تا این شهر با خشکسالیش بدم کرد

i was good until a city made me bad with its Drought

خوب شد خدا رحم کرد و عشق تو دریا زده ام کرد

so thank for god , for your love to make me Seasick

دریا واسه کشتیای بی سرنشین جا نداره

The Sea hasnt any place for Unmanned ships

پس من چرا غرق بودم؟ تهران که دریا نداره

so why i was Drowning? , there isn’t any sea in Tehran

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.