مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ “همخواب” از محسن چاوشی با ترجمه انگلیسی

بازدید 749

همخواب

Bed mate


همخواب رقیبانی و من تاب ندارم

You’re bed mate of my rival and i can not tolerate

بی‌تابم و از غصه ي این خواب ندارم

i’m impatience and i can’t sleep because of the sorrow of it

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست

i’m sad and i don’t like to speak with anyone

کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

no one is as sad as me in the whole world

بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست

there are a lot of cruel and unfaithful people

اما به ستمکاری آن عهد شکن نیست

but there is no one as cruel as that unfaithful*

پیش تو بسی از همه کس خارترم من

to you im more debased than anyone else

زان روی که از جمله گرفتارترم من

because i’m more in love* [with you] than others

روزی که نماند دگری بر سر کویت

the day that he* didn’t remain at your alley*

دانی که ز اغیار وفادار ترم من

you’ll notice that i’m more faithful than others

بر بی‌کسی من نگر و چاره ي من کن

look at my solitude and help me

زان کز همه کس بی‌کس و بی‌یارترم من

because i’m more lonely than others

بی‌یارترم من (x8)

i’m more lonely than others (x8)

 

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید