مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Deja Vu از INNA با متن و ترجمه

بازدید 219

No‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no fire‚ no fire‚ i

نه، نه، نه … نه آتشی در کار نیست … من

I wanna feel the music higher and touch the sky

من می خوام تو اوج عشق حال موسیقی رو حس کنم و آسمون رو لمس کنم

No love‚ no love‚ you drive me crazy‚ you crazy boy

بدون عشق ،بدون عشق ، منو دیونه می‌کنی ،تو یک پسر دیونه ای

I wanna live with you‚ a déjà vu

(من می خوام با تو زندگی کنم و یک دژاوو داشته باشم (دژاوو یک کلمه فرانسوی است و همون آشنا پنداری خودمون میشه

I don′t wanna lie‚ I am feeling so blue

من نمیخوام دروغ بگم، احساس میکنم همه چیز خوبه

So take me away‚ so take me with you

پس منو ببر،پس منو با خودت ببر

Hey‚ mystery girl‚ I am falling for

you هی دختره مرموز ،من واسه تو جونم رو میدم

I am living tonight‚ the last dèjá vu

امشب هم می خوام احساس زنده بودن کنم و آخرین دژاوو رو داشته باشم

No‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no fire‚ no fire‚

I نه، نه، نه … نه آتشی در کار نیست … من …

I wanna feel the music higher and touch the sky

من می خوام تو اوج عشق حال موسیقی رو حس کنم و آسمون رو لمس کنم

No love‚ no love‚ you drive me crazy‚ you crazy boy

بدون عشق ،بدون عشق ، منو دیونه می‌کنی ،تو یک پسر دیونه ای

I wanna live with you‚ a déjà vu

من می خوام با تو زندگی کنم و یک دژاوو داشته باشم

I dont wanna lie‚ I am feeling so blue

نمیخوام دروغ بگم، احساس میکنم همه چیز خوبه

So take me away‚ so take me with you

پس منو ببر،پس منو با خودت ببر

Hey‚ mystery girl‚ I am falling for you

هی ، دختره مرموز ،من واسه تو جونم رو میدم

I am living tonight‚ the last dèjá vu

امشب هم می خوام احساس زنده بودن کنم و آخرین دژاوو رو داشته باشم

No‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no fire‚ no fire‚I

نه، نه، نه … نه آتشی در کار نیست … من

I wanna feel the music higher and touch the sky

می خوام تو اوج عشق حال موسیقی رو حس کنم و آسمون رو لمس کنم

No love‚ no love‚ you drive me crazy‚ you crazy boy

بدون عشق ،بدون عشق ، منو دیونه می‌کنی ،تو یک پسر دیونه ای

I wanna live with you‚ a déjà vu

من می خوام با تو زندگی کنم و یک دژاوو داشته باشم

No‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no fire‚ no fire‚I

نه، نه، نه … نه آتشی در کار نیست … من …

I wanna feel the music higher and touch the sky

می خوام تو اوج عشق حال موسیقی رو حس کنم و آسمون رو لمس کنم

No love‚ no love‚ you drive me crazy‚ you crazy boy

بدون عشق ،بدون عشق ، منو دیونه می‌کنی ،تو یک پسر دیونه ای

I wanna live with you‚ a déjà vu

میخوام با تو زندگی کنم و یک دژاوو داشته باشم

No‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no‚ no fire‚ no fire‚ i

نه، نه، نه … نه آتشی در کار نیست … من …

I wanna feel the music higher and touch the sky

من می خوام تو اوج عشق حال موسیقی رو حس کنم و آسمون رو لمس کنم

No love‚ no love‚ you drive me crazy‚ you crazy boy

بدون عشق ،بدون عشق ، منو دیونه می‌کنی ،تو یک پسر دیونه ای

I wanna live with you‚ a déjà vu

می خوام با تو زندگی کنم و یک دژاوو داشته باشم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید