مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Be with yout از Enrique iglesias با متن و ترجمه

بازدید 3311

Monday night I feel so low
شب دوشنبه خیلی احساس کم ارزشی کردم
Count the hours they go so slow
ساعت ها رو که به آهستگی تمام حرکت میکردن میشمرم
I know the sound of your voice
می دونم که آهنگ و صوت صدات
Can save my soul
می تونه روحم رو نجات بده
City lights, streets of gold
چراغ های شهر، خیابون های طلایی
Look out my window to the world below
از پنجره من (از طریق من) به دنیای پایین نگاه کن
Moves so fast and it feels so cold
که سریع میگذره و خیلی سرد به نظر میاد
And I’m all alone
و من کاملا تنهام
Don’t let me die
نذار بمیرم
I’m losing my mind
دارم دیوونه میشم
Baby just give me a sign
عزیزم فقط یه نشونه ای بهم بده
And now that you’re gone
و حالا که رفتی
I just wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم
And I can’t go on
من نمی تونم طاقت بیارم
I wanna be with you
من می خوام با تو باشم
Wanna be with you
می خوام با تو باشم
I can’t sleep and I’m up all night
نمی تونم بخوابم و تمام شب رو بیدار میمونم
Through these tears I try to smile
لابلای این اشک ها سعی می کنم بخندم
I know the touch of your hand
می دونم لمس دستات
Can save my life
می تونه زندگیم رو نجات بده
*Don’t let me down
ناامیدم نکن
Come to me now
همین حالا بیا پیشم
I got to be with you somehow
من باید هر جوری که شده با تو باشم
And now that you’re gone
و حالا که رفتی
I just wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم
And I can’t go on
من نمی تونم طاقت بیارم
I wanna be with you
من می خوام با تو باشم
Wanna be with you
می خوام با تو باشم
I got to be with you somehow
من باید هر جوری که شده با تو باشم
And now that you’re gone
و حالا که رفتی
Who am I without you now
من حالا بدونه تو چه هویتی دارم؟
I can’t go on
من نمی تونم طاقت بیارم
I just wanna be with you
من می خوام با تو باشم
And now that you’re gone
و حالا که رفتی
I just wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم
And I cant go on
من نمی تونم طاقت بیارم
I wanna be with you
من می خوام با تو باشم
Wanna be with you
می خوام با تو باشم
And now that you’re gone
و حالا که رفتی
I just wanna be with you
من فقط می خوام با تو باشم
And I cant go on
من نمی تونم طاقت بیارم
I wanna be with you
من می خوام با تو باشم
Just wanna be with you
فقط می خوام با تو باشم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید