مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ “بزن باران” از ایهام با متن و ترجمه انگلیسی

بازدید 50

بزن باران

Let it Rain


بزن باران ببار از چشم من

Let it rain, let it pour from my eyes

بزن باران بزن باران بزن

Let it rain, let it rain

بزن باران که شاید گریه ام پنهان بماند

Let it rain, so maybe my tears will remain hidden

بزن باران که من هم ابری ام

Let it rain, I’m cloudy too

بزن باران پر از بی صبری ام

Let it rain, I’m full of impatience

بزن باران که این دیوانه سرگردان بماند

Let it rain, so this crazy person will keep wandering

بهانه ای بده به ابر کوچک نگاه من

Give a plea to the small cloud in my sight

در اوج گریه ها فقط تو میشوی پناه من

At the climax of crying, you are my only refuge

به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست

Help me out, the air is full or her memories

دلم گرفته است به این دل شکسته جان بده

I am depressed, give life to this broken heart

تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده

On the path home give a sign to my tired feet

به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست

Help me out, the air is full or her memories

بزن باران ببار از چشم من

Let it rain, let it pour from my eyes

بزن باران بزن باران بزن

Let it rain, let it rain

بزن باران که چتر بسته یعنی دل سپردن

Let it rain, a closed umbrella means giving away your heart

بزن باران باران که من هم ابری ام

Let it rain, I’m cloudy too

بزن باران پر از بی صبری ام

Let it rain, Im full of impatience

بزن باران نوازش از تو باشد گریه از من

Let it rain, an embrace for you is crying for me

بهانه ای بده به ابر کوچک نگاه من

Give a plea to the small cloud in my sight

در اوج گریه ها فقط تو میشوی پناه من

At the climax of crying, you are my only refuge

به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست

Help me out, the air is full or her memories

دلم گرفته است به این دل شکسته جان بده

I am depressed, give life to this broken heart

تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده

On the path home give a sign to my tired feet

به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست

Help me out, the air is full or her memories

بهانه ای بده به ابر کوچک نگاه من

Give a plea to the small cloud in my sight

در اوج گریه ها فقط تو میشوی پناه من

At the climax of crying, you are my only refuge

به داد من برس

Hear my shout

بیا به داد من برس

Come hear my shout

دلم گرفته است به این دل شکسته جان بده

I am depressed, give life to this broken heart

تو راه خانه را به پای خسته ام نشان بده

On the path home give a sign to my tired feet

به داد من برس هوا هوای خاطرات اوست

Hear my shout, the weather is the air of its memories

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.