مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Gold از Britt Nicole با متن و ترجمه

بازدید 201

You were walking on the moon

تو داشتی روی ماه راه میرفتی

And now you’re feeling low

و حالا احساس افسردگی میکنی

What they said wasn’t true

چیزی که اونا گفتن درست نبود

You’re beautiful

تو زیبایی

Sticks and stones break your bones

چوب ها و سنگ ها استخون هات رو میشکونن

I know what you’re feeling

من میدونم تو چه حسی داری

Words like those won’t steal your glow

همچون کلماتی نمیتونن درخشش تو رو بدزدن

You’re one in a million

تو یک در میلیونی

This, this is for all the girls

این, این برای همه ی دخترا

Boys all over the world

و پسرا سراسر دنیاست

Whatever you’ve been told

هر چیزی که بهتون گفته شده

You’re worth more than gold

شما ارزشتون از طلا هم بیشتره

So hold your head up high

It’s your time to shine

پس سرتون رو بالا بگیرین

زمانش رسیده که بدرخشین

From the inside out it shows

از درون و بیرونتون این نور مشخصه

You’re worth more than gold

شما ارزشتون از طلا هم بیشتره

(Gold, gold, you’re gold)

طلا, طلا, تو طلا ای

You’re worth more than gold

شما ارزشتون از طلا هم بیشتره

(Gold, gold, you’re gold)

طلا, طلا, تو طلا ای

Well, everybody keeps score

خب, همه امتیازها رو ثبت میکنن

Afraid you’re gonna lose

میترسن که ببازی

Just ignore

فقط بی اعتنایی کن

They don’t know the real you

اونا تو عه واقعی رو نمیشناسن

All the rain in the sky

همه ی بارونِ توی آسمون

Can’t put out your fire

نمیتونن آتیش تو رو خاموش کنن

Of all the stars out tonight

از بین همه ی ستاره هایی که امشب توی آسمونن

You shine brighter

تو درخشان تری

This, this is for all the girls

این, این برای همه ی دخترا

Boys all over the world

و پسرا سراسر دنیاست

Whatever you’ve been told

هر چیزی که بهتون گفته شده

You’re worth more than gold

شما ارزشتون از طلا هم بیشتره

So hold your head up high

پس سرتون رو بالا بگیرین

It’s your time to shine

زمانش رسیده که بدرخشین

From the inside out it shows

از درون و بیرونتون این نور مشخصه

You’re worth more than gold

شما ارزشتون از طلا هم بیشتره

(Gold, gold, you’re gold)

طلا, طلا, تو طلا ای

So, don’t let anybody tell you that you’re not loved

پس, به هیچکس اجازه نده که بهت بگه که دوست داشته-شده نیستی

And don’t let anybody tell you that you’re not enough

و به هیچکس اجازه نده که بهت بگه تو کافی نیستی

Yeah, there are days that we all feel like we’re messed up

آره, روزهایی هستن که ما هممون حس میکنیم که داغونیم

But the truth is that we’re all diamonds in the rough

اما حقیقت اینه که ما هممون الماس های زبر و ناهمواری هستیم

So, don’t be ashamed to wear your crown

پس شرمگین نباش که تاجت رو بذاری سرت

You’re a king, you’re a queen, inside and out

تو یه پادشاهی, تو یه ملکه ای, باطنا و ظاهرا

You glow like the moon, you shine like the stars

تو مثل ماه میتابی, تو مثل ستاره ها میدرخشی

This is for you, wherever you are

این برای توعه, هرجا که هستی

This, this is for all the girls

این, این برای همه ی دخترا

Boys all over the world

و پسرا سراسر دنیاست

Whatever you’ve been told

هر چیزی که بهتون گفته شده

You’re worth more than gold

شما ارزشتون از طلا هم بیشتره

So hold your head up high

پس سرتون رو بالا بگیرین

Its your time to shine

زمانش رسیده که بدرخشین

From the inside out it shows

از درون و بیرونتون این نور مشخصه

You’re worth more than gold

شما ارزشتون از طلا هم بیشتره

(Gold, gold, you’re gold)

طلا, طلا, تو طلا ای

So dont be ashamed to wear your crown

پس شرمگین نباش که تاجت رو بذاری سرت

You’re a king, you’re a queen, inside and out

تو یه پادشاهی, تو یه ملکه ای, باطنا و ظاهرا

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید