مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Love Is Blue از Sylvie Vartan با متن و ترجمه

بازدید 1419

Blue, blue, my world is blue
آبی, آبی, دنیای من آبیه ( افسرده ست )

Blue is my world now I’m without you
الان که من بی تو هستم دنیام آبیه

Gray, gray, my life is gray
خاکستری, خاکستری, زندگی من خاکستریه

Cold is my heart since you went away
پس از اینکه تو رفتی قلب من سرده

Red, red, my eyes are red
قرمز, قرمز, چشمهای من قرمزه

Crying for you alone in my bed
توی تختخوابم تنها برای تو گریه کردم

Green, green, my jealous heart
قلب حسود من سبزه, سبزه

I doubted you and now we’re apart
من به تو شک کردم و حالا ما جدا از همیم

When we met how the bright sun shone
وقتیکه ما میدیدیم نور آفتاب چطور روشن میشه ( طلوع خورشید رو با هم میدیدیم )

Then love died, now the rainbow is gone
سپس عشق مرد, حالا رنگین کمون رفته

Black, black, the nights I’ve known
میدونم شبهام سیاه, سیاهه

Longing for you so lost and alone
مشتاق تو هستم پس گم شده و تنهام

Gone,gone the love we knew
میدونیم عشق رفته, رفته

Blue is my world now I’m without you
الان که من بی تو هستم دنیام آبیه

Black, black, the nights I’ve known
میدونم شبهام سیاه, سیاهه

Longing for you so lost and alone
مشتاق تو هستم پس گم شده و تنهام

Blue, blue, my world is blue
آبی, آبی, عشق من آبیه

Blue is my world now I’m without you
الان که من بی تو هستم دنیام آبیه

When we met how the bright sun shone
وقتیکه ما میدیدیم نور آفتاب چطور روشن میشه

Then love died, now the rainbow is gone
سپس عشق مرد, حالا رنگین کمون رفته

Blue, blue, my world is blue
آبی, آبی, عشق من آبیه

Blue is my world now I’m without you
الان که من بی تو هستم دنیام آبیه

Gray, gray, my life is gray
خاکستری, خاکستری, زندگی من خاکستریه

Cold is my heart since you went away
پس از اینکه تو رفتی قلب من سرده

Red, red, my eyes are red
قرمز, قرمز, چشمهای من قرمزه

Crying for you alone in my bed
توی تختخوابم تنها برای تو گریه کردم

Green, green, my jealous heart
قلب حسود من سبزه, سبزه

I doubted you and now we’re apart
من به تو شک کردم و حالا ما جدا از همیم

Blue, blue, my world is blue
آبی, آبی, دنیای من آبیه

Blue is my world now Im without you
الان که من بی تو هستم دنیام آبیه

Gray, gray, my life is gray
خاکستری, خاکستری, زندگی من خاکستریه

Cold is my heart since you went away
پس از اینکه تو رفتی قلب من سرده

Red, red, my eyes are red
قرمز, قرمز, چشمهای من قرمزه

Crying for you alone in my bed
توی تختخوابم تنها برای تو گریه کردم

Green, green, my jealous heart
قلب حسود من سبزه, سبزه

I doubted you and now we’re apart
من به تو شک کردم و حالا ما جدا از همیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید