مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Call On Me از Starley با متن و ترجمه

بازدید 225

When you’re low

وقتي زمين خورده اي و ناراحت

And your knees can’t rise

و زانوهات توان بلند شدن ندارن

You feel helpless

احساس درماندگي ميکني

And you’re looking to the sky

و به آسمان نگاه ميکني

Some people would say

بعضي ها ميگن

To accept their fate

سرنوشتشون رو قبول ميکنند

Well, if this is fate then we’ll find a way to cheat

خب،اگر اين سرنوشته،يه راهيي براي تقلب پيدا ميکنيم

Cause, oh, oh, oh, oh, oh we’ll say a little prayer

چون اوه اوه اوه يه کوچولو دعا ميکنيم

But, oh, oh, oh, oh, oh if the answer isn’t fair

اما اوه اوه اوه اما جواب عادلانه نيست

You know you can call on me

ميدوني ميتوني بهم زنگ بزني

When you need somebody

وقتي به کسي نياز داشتي

You know you can call on me

ميدوني ميتوني بهم زنگ بزني

When you can’t stop the tears from falling down, d-down

وقتي نميتوني بخاطر شکست خوردن جلوي گريه کردنت رو بگيري

You know you can call on me

ميدوني ميتوني بهم زنگ بزني

Call on me, darling

بهم زنگ بزن،عزيزم

You know you can call on me

ميدوني ميتوني بهم زنگ بزني

When you can’t stop the tears from falling down, d-down

وقتي نميتوني بخاطر شکست خوردن جلوي گريه کردنت رو بگيري

When you’re weary And the road is dark

وقتي خسته اي و جاده تاريکه

And I’ll guide you With the beating of my heart

و راهنماييت ميکنم با تپش قلبم

And if the cavalry And the help don’t come

و اگر سواره نظام و تيم کمک نياد

Well, then we’ll find a way To dodge a smoking gun

خب،يه راهي پيدا ميکنيم تا فرار کنيم

Cause, oh, oh, oh, oh, oh we’ll say a little prayer

چون اوه اوه اون يکيم دعا ميکنيم

But, oh, oh, oh, oh, oh if the answer isn’t fair (then call on me)

اما اوه اوه اوه اگر جواب عادلانه نباشه

You know you can call on me

ميدوني که ميتوني بهم زنگ بزني

When you need somebody

وقتي به کسي نياز داشته باشي

You know you can call on me

ميدوني که ميتوني بهم زنگ بزني

When you can’t stop the tears from falling down, (d-down)

وقتي نميتوني بخاطر شکست خوردن دست از گريه کردن برداري

You know you can call on me

ميدوني ميتوني بهم زنگ بزني

Call on me, darling

بهم زنگ بزني عزيزم

You know you can call on me

ميدوني ميتوني بهم زنگ بزني

When you can’t stop the tears from falling down, down, down

وقتي نميتوني بخاطر شکست خوردن دست از گريه کردن برداري

When you’re, you need someone (just call on me)

وقتی به کسی نیاز داری،بهم زنگ بزن

You need somebody to cling to (call on me)

وقتی نیاز داری یکی نسبت بهت وفادار باشه بهم زنگ بزن

When you’re, you need someone (just call on me)

You need somebody to dry your tears

تو به یکی نیاز داری تا اشک هات رو خشک کنه

When youre, you need someone (you can call me)

وقتی به کسی نیاز داری،بهم زنگ بزن

You need somebody to cling to (just call on me)

وقتی نیاز داری یکی نسبت بهت وفادار باشه بهم زنگ بزن

Just call on me, love (just call on me)

فقط بهم زنگ بزن عشق من

Just call on me, love (call on me)

فقط بهم زنگ بزن عشق من

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید