مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Find Me از Sigma و Birdy با متن و ترجمه

بازدید 296

We said goodbye, that’s what you told me once

ما خدافظي كرديم، اين چيزيه كه يبار بهم گقتي

So many times we’ve made our peace

چندين بار قبول كرديم (كه جدا شيم)

But this is love, I’ll never give you up

اما اين عشقه،هرگز بيخيالت نميشم

I know your love has come home to me

ميدونم به عاشقمي

Like a river, always running

مثل رودخانه،هميشه در جريانِ

I keep losing you

مدام تورو از دست ميدم

Like a fire, always burning

مثل اتيش،مدام ميسوزم

I’ll be here for you

من اونجا خواهم بود،براي تو

If you’re ready, heart is open

اگه اماده اي،قلبت اماده ي عشقه

I’ll be waiting, come find me

منتظر خواهم بود،بيا منو پيدا كن

If you’re certain for forever

اگر براي هميشه مطميني

I’ll be waiting, come find me

من منتظر خواهم بود،بيا پيدام كن

I see you, you’re in the darkness

ميبينمت،تو در تاريكي هستي

Blinding light right where your heart is

قلبت بسته و تاريكه

If you’re ready, heart is open

اگه اماده اي،قلبت اماده ي عشقه

I’ll be waiting, come find me

من منتظر خواهم بود،بيا پيدام كم

Come find me, Come find me

بيا منو پيدا كن

I see you, you’re in the darkness

ميبينمت،كه در تاريكي هستي

Blinding light right where your heart is

قلبت تيره و تاره

If you’re ready, heart is open

اگر اماده اي،قلبت اماده ي عشقه

I’ll be waiting, come find me

منتظرت خواهم موند،بيا پيدام كن

We’ve lost our way , that’s what you told me once

ما راهمون رو گم كرديدم،اين چيزيه كه يبار بهم گفتي

But tears they come and go

اما اشكام جاري ميشن و تمام ميشه

This is us, I’ll never get enough

اين منو تو هستيم،هيچوقت خسته نميشم

It’s taking losing you to know

از دست دادن تو باعث شد بدونم

If you’re ready, heart is open

اكه اماده اي،قلبت براي پذيرش عشق بازه

I’ll be waiting, come find me

من منتظر خواهم بود،بيا پيدام كن

If you’re certain for forever

اگر مطميني براي هميشه

I’ll be waiting, come find me

من منتظر خواهم بود،بيا پيدام كن

I see you, you’re in the darkness

ميبينمت،تو در تاريكي هستي

Blinding light right where your heart is

قلبت تيره و تاره

If you’re ready (if you’re ready)

اگر اماده اي

Heart is open (heart is open)

قلبت براي پذيرش عشق بازه

I’ll be waiting, come find me

من منتظر خواهم بود

Come find me, Come find me

بيا پيدام كن

Run, Run to me and never leave me now

بيا سمتم و هيچوقتم تركم نكن

Run, Run to me and never leave me now

بيا سمتم و هيچوقت تركم نكن

I see you, you’re in the darkness

ميبينمت،تو در تاريكي هستي

Blinding light right where your heart is

قلبت تيره و تاره

If youre ready, heart is open

اگه امادي پذيرش عشق هستي

I’ll be waiting, come find me

من منتظر خواهم بود،بيا پيدام كن

Come find me

بيا پيدام كن

If you’re ready (if you’re ready) Heart is open (heart is open)

اگه اماده ي پذيرش عشق هستي

I’ll be waiting, come find me

من منتظر خواهم بود،بيا پيدام كن

If youre ready, heart is open

اگه اماده ي پذيرش عشق هستي

I’ll be waiting, come find me

من منتظر خواهم بود،بيا پيدام كن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید