مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Wet از Nicole Scherzinger با متن و ترجمه

بازدید 1558

i feel like everybody’s standing around me watching me now

من مث همه احساس میکنم همه دورم جمعند دارند نگاهم میکنن

i feel like whatever i do tonight would be the talk of the town

من احساس میکنم مث هر چیزی که امشب تو شهر دربارش صحبته

they wanna know how i’m gonna move my body

اونل میخوان بدونن چطوری من بدنمو تکون میدم

when the beat goes

وقتی اهنگ نواخته میشه

’cause something comes over me

چون یه چیزایی رو مخم راه میرن

when the beat goes

وقتی بیت ها میگذره

well, imma rip my clothes off

خوبه ، من لباسمو در میارم

take a leap and surf through the crowd

یه نگاه به گشت و گذار جمعیت میندازم

yeah, yeah

اره اره

drippin’ down my neck

از گردنم داره اب میچکه

soakin’ wet

داره مرطوب تر میشه

sink or swim or you drown

باید شنا کنی یا غرق میشی

yeah, yeah

اره اره

let’s get a little wet

بیا یکم خیس شو

i like the way you’re workin’ me out

ازاین کارا کردن خوشم میاد

let’s get a little wet

بیا یکم خیس شو

i like the way you’re workin’ me out

خوشم میاد با هم از این کارا میکنیم

body’s getting super hot

بدنت خیلی داغ هست

feels like a hundred degrees

احساس میکنم 100 دجه داغ شدی

i’m waitin’ for a man with the fan

من منتظر یه مرد هستم با با هم بازی کنیم

who can give me a breeze

کی میتونه برای یه نسیم بشه  “سوت بلبلی wink   “

if you touch me there

اگه اینجا لمسم کنی

please beware you can start up a fire

لطفا برحذر باش میتونی اتیش درست کنی از گرما

i don’t mind if you take me home

من اهمیت نمیدینم اگه ببریم خونت

cool me off in the shower

منو تو حمومت سرد کنی

well, imma rip my clothes off

خوبه ، من لباسمو در میارم

take a leap and surf through the crowd

یه نگاه به گشت و گذار جمعیت میندازم

yeah, yeah

اره اره

drippin’ down my neck

از گردنم داره اب میچکه

soakin’ wet

داره مرطوب تر میشه

sink or swim or you drown

باید شنا کنی یا غرق میشی

yeah, yeah

اره اره

let’s get a little wet

بیا یکم خیس شو

i like the way you’re workin’ me out

ازاین کارا کردن خوشم میاد

let’s get a little wet

بیا یکم خیس شو

i like the way youre workin’ me out

خوشم میاد با هم از این کارا میکنیم

i love it when the heat from the beat melts me to the ground

من عاشق اینم که اونقدر گرم شم تا روز زمین ذوب شم

i love it when it gets so wet starts tricklin’ down

من عاشق وقتی هستم وقی خیس میشمم و خنک

this beat is filthy dirty

این بیت خیلی بدجوره

i feel it all over me

اینو همه جا احساس میکنم

yeah e-yeah

اره اره

ha-ha-ha-ha-ha-ha -ha-ha

well, imma rip my clothes off

خوبه ، من لباسمو در میارم

take a leap and surf through the crowd

یه نگاه به گشت و گذار جمعیت میندازم

yeah, yeah

اره اره

drippin’ down my neck

از گردنم داره اب میچکه

soakin’ wet

داره مرطوب تر میشه

sink or swim or you drown

باید شنا کنی یا غرق میشی

yeah, yeah

اره اره

let’s get a little wet

بیا یکم خیس شو

i like the way you’re workin’ me out

ازاین کارا کردن خوشم میاد

lets get a little wet

بیا یکم خیس شو

i like the way you’re workin’ me out

خوشم میاد با هم از این کارا میکنیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.