مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ “خیال تو” از محسن یگانه با ترجمه انگلیسی

بازدید 737

خیال تو

your imagination


منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر و رو شه

Engage me in yourself so that my world is upside down

تا سکوت هرشب من با هجومت روبه رو شه

Until silence silences me every night

بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم

I walk aimlessly towards your storm

منو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم

Engage me in yourself, but calm down

با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه

In your mind I’m still like every day and always

هرشب حافظه من پر تصویر تو میشه

Every night my memory is filled with your image

با من غریبگی نکن با من که درگیر توام

Do not be a stranger to me, you are involved with me

چشماتو از من برندار من مات تصویر توام

Do not Take your eyes off me, I blur your image

بامن غریبگی نکن با من که درگیر توام

Do not be a stranger to me who is involved with you

چشماتو از من برندار من مات تصویر توام

Do not Take your eyes off me, I blur your image

تو همینجایی همیشه باتو شب شکل یه رویاست

In this place, Bato is always a dream at night

آخرین نقطه دنیا تو جهان من همینجاست

The last point of the world in my world is here

تو همینجایی و هر روز من به تنهایی دچارم

You are here and I suffer alone every day

منو نزدیک خودم کن تا تورو یادم بیارم

Bring me closer to myself so that I can remember you

باخیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه

Your dream is still like every day and always

هرشب حافظه من پر تصویر تو میشه

Every night my memory is filled with your image

با من غریبگی نکن با من که درگیر توام

Do not be a stranger to me, you are involved with me

چشماتو از من برندار من مات تصویر توام

Do not Take your eyes off me, I blur your image

با من غریبگی نکن با من که درگیر توام

Do not be a stranger to me, you are involved with me

چشماتو از من برندار من مات تصویر توام

Do not Take your eyes off me, I blur your image

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید