مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Mess with My Head از Miranda Lambert با متن و ترجمه

بازدید 1378

I had the palace looking nice and neat

من یک کاخ زیبا و شسته و رفته داشتم

Two feather  pillows with expensive sheets

با دوتا بالش از جنس پر و ملحفه های گرون قیمت

Sitting so pretty on my velvet couch

خیلی زیبا روی تخت مخملیم نشسته بودم

Before you came around

قبل از این که تو سر و کلت پیدا بشه

You treat my mind like a hotel room

تو با مغز من مثل یک اتاق هتل رفتار میکنی

And I know why I gave the keys to you

و من میدونم چرا کلید اون رو بهت دادم

I let you mess with my, mess with my head

من بهت اجازه دادم گند بزنی به مغز من

I let you mess with my, mess with my head

من بهت اجازه دادم گند بزنی به عقل من

Maybe it’s wrong but it feels right to me

شاید این کارم اشتباه بود اما حس خوبی بهم میده

Reveling in reverse psychology

از یک روانشناسی معکوس دارم لذت میبرم

You complicate it with your lying lips

تو اوضاع رو با لبهای دروغگوت بغرنج میکنی

I’m waiting on a kiss

من هم منتظر یک بوسه میمونم

I let you mess with my, mess with my head

من بهت اجازه دادم گند بزنی به مغز من

I let you mess with my, mess with my bed

من بهت اجازه دادم گند بزنی به تخت من

Waking up to a wreck with blue jeans on the floor

در یک آشفته بازار با جین های روی زمین از خواب بیدار میشم

If it aint love then I like it better than before

اگه این عشق نیست پس چیه، من بیشتر از قبل دوسش دارم

I let you mess with my, mess with my head

I let you mess with my, mess with my

من بهت اجازه دادم گند بزنی به مغز من

You treat my mind like a hotel room

تو با مغز من مثل یک اتاق هتل رفتار میکنی

And I know why I gave the keys to you

و من میدونم چرا کلید اون رو بهت دادم

I let you mess with my, mess with my head

من بهت اجازه دادم گند بزنی به مغز من

I let you mess with my, mess with my bed

من بهت اجازه دادم گند بزنی به تخت من

Waking up to a wreck with blue jeans on the floor

در یک آشفته بازار با جین های روی زمین از خواب بیدار میشم

If it aint love then I like it better than before

اگه این عشق نیست پس چیه، من بیشتر از قبل دوسش دارم

I let you mess with my, mess with my head

I let you mess with my, mess with my head

I let you mess with my, mess with my head

I let you mess with my, mess with my head

من بهت اجازه دادم گند بزنی به مغز من

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.