مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Out Here On My Own از Mariah Carey با متن و ترجمه

بازدید 1052

Sometimes I wonder

بعضی وقتها متعجبم

Where I’ve been

کجا بودم

Who I am

کی هستم

Do I fit in

آیا من مناسب اینجا هستم

Make believing is hard alone

دارم باورم میکنم تنها بودن سخته

Out here on my own

بیرون در اینجا تنها

Were always proving

ما همیشه داریم اثبات میکنیم

Who we are

چه کسی هستیم

Always reaching for

همیشه دستمونو به سمت

That rising star

ستاره پرفروغ دراز میکنیم

To guide me far and shine me home

تا منو به دور دستها هدایت کنه و به خونه برسونه

Out here on my own

بیرون در اینجا تنها

When I’m down and feeling blue

وقتی ناراحتم و احساس افسردگی میکنم

I close my eyes so I can be with you

من چشمامو میببندم پس در اینصورت میتونم با تو باشم

Oh baby be strong for me

اوه عزیزم به خاطر من قوی باش

Baby belong to me

عزیزم متعلق به من باش

Help me through

منو در این مسیر کمک کن

Help me need you

کمکم کن بهت نیاز دارم

Until the morning

تا وقتی که صبح بشه

Sun appears

و خورشید ظاهر بشه

Making light

Of all my fears

از همه ترس هام نور میسازم (تا به چیزایی که میخوام برسم)

I dry the tears I’ve never shown

من اشکهایی که هیچوقت نذاشتم کسی ببینه رو پاک میکنم

Out here on my own

بیرون در اینجا تنها

But when I’m down and feeling blue

اما وقتی ناراحتم و احساس افسردگی میکنم

I close my eyes so I can be with you

من چشمامو میببندم پس در اینصورت میتونم با تو باشم

Oh baby be strong for me

اوه عزیزم به خاطر من قوی باش

Baby belong to me

عزیزم متعلق به من باش

Help me through

منو در این مسیر کمک کن

Help me need you

کمکم کن بهت نیاز دارم

Sometimes I wonder

بعضی وقتها متعجبم

Where I’ve been

کجا بودم

Who I am

کی هستم

Do I fit in

آیا من مناسب اینجا هستم

I may not win but I can’t be thrown

ممکنه برنده نباشم اما نمیتونم گیج باشم

(یعنی میدونم دارم چیکار میکنم)

Out here on my own

بیرون در اینجا تنها

Out here on my own

بیرون در اینجا تنها

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.