مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ BLUE VIBES از MARGARET با متن و ترجمه

بازدید 192

I got my eyes, eyes on you

من به تو نگاه میکنم

(I can’t feel you movin’)

نمیتونم حس کنم که داري حركت میكتي

And do you feel like I do?

ایا تو هم حس منو داری؟

(I can’t feel you movin’)

نمیتونم حس کنم که داري حركت میكتي

You gotta go left, you gotta go right

تو میخوای بری چپ تو میخوای بری براست

You gotta go up, you gotta go down

میخوای بري بالا میخوای بری پایین

Wanna give it a try?

میخوای امتحان کنی؟

You wanna give it a try?

تو میخوای یبار امتحان کنی؟

You could see me a slam,

تو میتونی منو مثل یه ضربه سنگین ببینی

Jump, pimp it up

بپر اینو جذابتر کن

Bring the happy back,

خوشحالی رو برگردون

back sipping my cup

جرعه های فنجان منو برگردون

Wanna give it a try?

میخوای امتحان کنی؟

Blue vibes,

آبی های (کوچولو)

I feel so alive

خیلی احساس زنده بودن میکنم

Fist bump it’s just like dynamite

ضربه مشت مثل دینامیت میمونه

Come join me in, let’s dance tonight

بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Blue vibes,

آبی های (کوچولو)

Dance from nine to nine

برقصیم از 9 تا 9

Gotta light up my strip with strobe lights

نوارهای مرا روشن کن با جرقه

Come join me in, let’s dance tonight

بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Tonight, tonight

امشب امشب

We’re gonna get blue vibes

ما میخواهیم دچار تکانهای آبی شویم(احساس خوب)

Get on the floor, I give it more

بیا روی زمین رقص من بیشتر میرقصم

(I can’t feel you movin’)

احساس نمیکنم داري حركت ميكني

And you won’t get bored on this magic tour

و تو خسته نمیشی از این گردش رویایی

(I can’t feel you movin’)

احساس نمیکنم داري حركت ميكني

You gotta go left, you gotta go right

تو میخوای بری چپ تو میخوای بری براست

You gotta go up, you gotta go down

میخوای بري بالا میخوای بری پایین

Wanna give it a try?

میخوای امتحان کنی؟

You could see me a slam,

تو میتونی منو مثل یه ضربه سنگین ببینی

Jump, pimp it up

بپر اینو جذابتر کن

Bring the happy back,

خوشحالی رو برگردون

back sipping my cup

جرعه های فنجان منو برگردون

Wanna give it a try?

میخوای امتحان کنی؟

Blue vibes,

آبی های (کوچولو)

I feel so alive

خیلی احساس زنده بودن میکنم

Fist bump it’s just like dynamite

ضربه مشت مثل دینامیت میمونه

Come join me in, let’s dance tonight

بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Blue vibes,

آبی های (کوچولو)

Dance from nine to nine

برقصیم از 9 تا 9

Gotta light up my strip with strobe lights

نوارهای مرا روشن کن با جرقه

Come join me in, let’s dance tonight

بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Tonight, tonight

امشب امشب

We’re gonna get blue vibes

ما میخواهیم دچار تکانهای آبی شویم(احساس خوب)

We’re gonna get blue vibes

ما میخواهیم دچار تکانهای آبی شویم(احساس خوب)

Tonight, tonight

امشب امشب

We’re gonna get blue vibes

ما میخواهیم دچار تکانهای آبی شویم(احساس خوب)

Blue vibes,

آبی های (کوچولو)

I feel so alive

خیلی احساس زنده بودن میکنم

Fist bump its just like dynamite

ضربه مشت مثل دینامیت میمونه

Come join me in, let’s dance tonight

بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

Blue vibes,

آبی های (کوچولو)

Dance from nine to nine

برقصیم از 9 تا 9

Gotta light up my strip with strobe lights

نوارهای مرا روشن کن با جرقه

Come join me in, let’s dance tonight

بیا به من ملحق شو بیا امشب برقصیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید