مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Girl Of My Dreams از Juice WRLD و SUGA با متن و ترجمه

بازدید 1201

You gotta stay here for this
یه چیزی هست که باید بخاطرش اینجا بمونی

I love you
و اونم اینه که من دوستت دارم

The girl of my dreams, but I ain′t fallin’ asleep
دختر رویاهام، ولی من خوابم نمی‌برد

Think both of your legs gone, the way you fallin′ for me
فکر کن هر دو پایت رفته، همان طور که برای من می افتی

The same way that the rain falls
طوری که قطره های بارون میفتن

I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
دروغ چرا، تو همه، همه، همه و همه ی من رو صاحب شدی

Uh, loves all of you, like I′m John Legend or somethin′
اوه، همه تو رو دوست داره، مثل اینکه من جان لجند هستم یا چیزه دیگه

Better save some room, for my heart, it’s a big one
بهتر است برای قلب من یک اتاق ذخیره کنید، این یک اتاق بزرگ است

I′ma give it to you, ain’t no better mood than you
من اونو به تو میدم، حال و هوای بهتری از تو ندارم

Really helped me find my groove
تو جدا حال من رو خوب می کنی

Fake hoes come in by the pool
هرزای پلاستیکی دور و برم زیادن

Real ones, there′s barely a few
واقعی، به سختی تعداد کمی وجود داره

But, somehow I found you
اما، یه جورایی من تو رو پیدا کردم

Harmony when I’m around you
و وقتی با توئم، یه هارمونی ای هست

Paradise when I′m around you (I’m around you)
بهشت وقتی هست که در کنارت هستم (کنارت هستم)

These feelings brand new (feelings brand new)
اینا حس های جدیدین که من الان دارم (حس های جدید)

Lean when you fall, need your, need your love
هر وقت حس کردی میفتی، به من تکیه کن، من به عشقت نیاز دارم

A million miles, you would walk for me
برای خاطر من یه میلیون مایل رو پیاده میری

All four oceans, you would cross for me
برای خاطر من از روی هر چهار اقیانوس رد میشی

Stop sippin’ purple potion (for you, babe)
برای خاطر تو، منم دیگه از این معجون بنفش نمیخورم

For you (babe), keep it true, babe
برای تو (عزیزم)، این حقیقت را حفظ کن، عزیزم

If I ever try to leave, you′ll be stalkin′ me
اگه روزی سعی کنم برم، تو منو تعقیب می‌کنی

Won’t let any other woman come and talk to me
نمی ذاری هیچ زنی بیاد نزدیکم و باهام حرف بزنه

I′d do the same thing if you leave, honestly
صادقانه بگو، اگه تو از اینجا بری منم همین کار رو می‌کنم

Or I would take your life away
یا نمی ذارم یه نفس راحت بکشی

Ah, ah, ah, ah-ah
اه اه اه اه اه

Ah, ah, ah, ah-ah
اه اه اه اه اه

Ah, ah, ah, ah, ah-ah
اه اه اه اه اه

The girl of my dreams, but I ain’t fallin′ asleep
دختر رویاهام، ولی من خوابم نمی‌برد

Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
فکر کن هر دو پایت رفته، همان طور که برای من می افتی

The same way that the rain falls
طوری که قطره های بارون میفتن

I ain′t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
دروغ چرا، تو همه، همه، همه و همه ی من رو صاحب شدی

The girl of my dreams, but I ain’t fallin′ asleep
دختر رویاهام، ولی من خوابم نمی‌برد

Think both of your legs gone, the way you fallin′ for me
فکر کن هر دو پایت رفته، همان طور که برای من می افتی

The same way that the rain falls
طوری که قطره های بارون میفتن

I aint gon′ lie, you got it all, all, all, all, all of me
دروغ چرا، تو همه، همه، همه و همه ی من رو صاحب شدی

(All of me) yeah, all of me (all of me)
(همه من) آره، همه من (همه من)

Yeah, all of me (all of me)
آره، همه ی من رو (همه ی من رو)

Yeah, all of me (all of me)
آره، همه ی من رو (همه ی من رو)

Yeah, yeah
آره، آره

(슈가) 사랑의 다른 이름은 파란색
(شوگا) نام دیگر عشق آبی است

그저 싱그럽다가도 어쩔 땐 차갑네
با تمام شادابیش، بعضی وقتها سرد میشه

항상 사랑은 외로움을 동반해
عشق همیشه، با تنهایی همراهه

함께 있음에도 외롭게 마찬가지
حتی وقتی با هم هستیم، تنهایی وجود داره

Oh-woah-oh-oh, I don’t need it anymore
اوه-وا-او-اوه، من دیگر به آن نیاز ندارم

어쩔 땐 미친놈처럼 많이 웃기도, yeah
بعضی وقتی مثل یه مرد روانی، قهقهه می زنم

또 많이 울기도, yeah
و یه لحظه ی دیگه در حال زار زدنم

그 또한 나였음에 너에게 감사해 이렇게
در هر صورت هر دوی این ها، به لطف تو، خود منم

많이 싸우기도 했지, 당근이 아닌 채찍
ما خیلی دعوا می کردیم، چوب نه هویج

너무 극단적인 케미, 다 지나가버린 햇빛
شیمی خیلی شدیده، نور خورشید که گذشته است

사랑을 끝맺음에 그게 사랑이었음을 깨닫고 끝이나네
در پایان عشق، با فهمیدن اینکه عشق بوده، تموم میشه

The girl of my dreams, but I aint fallin’ asleep
دختر رویاهام، ولی من خوابم نمی‌برد

Think both of your legs gone, the way you fallin′ for me
فکر کن هر دو پایت رفته، همان طور که برای من می افتی

The same way that the rain falls
طوری که قطره های بارون میفتن

I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
دروغ چرا، تو همه، همه، همه و همه ی من رو صاحب شدی

The girl of my dreams, but I ain′t fallin′ asleep
دختر رویاهام، ولی من خوابم نمی‌برد

Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
فکر کن هر دو پایت رفته، همان طور که برای من می افتی

The same way that the rain falls
طوری که قطره های بارون میفتن

I ain′t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
دروغ چرا، تو همه، همه، همه و همه ی من رو صاحب شدی

The girl of my dreams, but I ain′t fallin’ asleep
دختر رویاهام، ولی من خوابم نمی‌برد

Think both of your legs gone, the way you fallin′ for me
فکر کن هر دو پایت رفته، همان طور که برای من می افتی

The same way that the rain falls
طوری که قطره های بارون میفتن

I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
دروغ چرا، تو همه، همه، همه و همه ی من رو صاحب شدی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.