مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Happiest Year از Jaymes Young با متن و ترجمه

بازدید 3526

I’m really on the ropes this time

من واقعا اینبار دیگه در آستانه شکستم

I’ve been fighting all my life for you

من تمام عمرم برای تو جنگیدم

I never should’ve said goodbye

 هیچوقت نباید خداحافظی میکردم

But maybe that’s what stupid people do

اما شاید این کاریه که آدمای احمق انجام میدن

‘Cause you gave me peace

چون تو ب من آرامش میدادی

And I wasted it

و من حرومش کردم

I’m here to admit

من اینجام تا بپذیرم

That you were my medicine

ک تو داروی من بودی

Oh, I couldn’t quit

اوه نمیتونم ول کنم

And I’m down on my knees again

و دوباره رو زانوهام افتادم

Asking for nothing

هیچ درخواستی ندارم

Thank you for the happiest year of my life

برای خوش ترین سال عمرم ازت متشکرم

Thank you for the happiest year of my life, ooh

برای خوش ترین سال عمرم ازت متشکرم، اوه

Ooh, ooh, ooh

Dont think I could forgive myself

فکر نکن میتونم خودمو ببخشم

I’m sorry for the ways that I used you

برای چیزایی ک بابتشون ازت سو استفاده کردم متاسفم

And I could care less right now

الان دیگه زیاد مهم نیست

But you know, you hurt me pretty good too

اما میدونی، تو هم منو خیلی زیاد اذیت کردی

Yeah, we made each other bleed

آره ما ب همدیگه زخم زدیم

And we tasted it

و مزش کردیم

I’m here to admit

من اینجام تا بپذیرم

That you were my medicine

ک تو داروی من بودی

Oh, love, I couldn’t quit

اوه عشقم نمیتونم ول کنم

And Im down on my knees again

و دوباره رو زانوهام افتادم

Thank you for the happiest year of my life

برای خوش ترین سال عمرم ازت متشکرم

Oh, thank you for the happiest year of my life, ooh

برای خوش ترین سال عمرم ازت متشکرم، اوه

So wake me up when they build that time machine

پس روزی که دانشمندا ماشین زمان ساختن منو بیدار کن

I want to go back

میخوام برگردم

Wake me up when you were sleeping next to me

وقتی در کنارم خوابیدی منو بیدار کن

‘Cause I really loved you, ooh

چون من واقعا دوست داشتم، اوه

Thank you for the happiest year of my life

Thank you for the happiest year of my life ooh

Thank you for the happiest year of my life, yeah

Thank you for the happiest year of my life

Thank you for the happiest year of my life

برای خوش ترین سال عمرم ازت متشکرم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.