مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Best Fake Smile از James Bay با متن و ترجمه

بازدید 159

NO YOU DON’T HAVE TO WEAR YOUR BEST FAKE SMILE

نيازي نيست که به تظاهر لبخند بزني

DON’T HAVE TO STAND THERE AND BURN INSIDE

نيازي نيست اينجا بايستي و از داخل بسوزي

IF YOU DON’T LIKE IT

اکه از اين خوشت نمياد

SHE’S WORKING LATE AND MAKING EYES AT THE DOOR

اون تا ديروقت کار ميکنه و چشم به در دوخته

SHE’S SICK OF EVERYBODY UP ON HER FLOOR

و از همه ي ادماي روز زمين(دور و ورش)خسته است

SHE WANTS THE SUN IN HER EYES BUT ALL SHE GETS IS IGNORED

ميخواد توجه ديگران رو مثل خورشيد به خودش جلب کنه ولي هرچي سعي ميکنه مورد بي توجهي قرار ميگيره

SHE USED TO PUT IT OUT AND GET IT ALL BACK

قبلنا راحت نشونش ميداد و پسش ميگرفت

BUT NOW SHE’S SLIPPING TRYING TO CARRY THE ACT

ولي الان هي کم مياره و فيلم بازي کردن سخت شده براش

SHE’S SWEATING UNDER THE LIGHTS,

شرمنده شده تو توجه ديگران

NOW SHE’S BEGINNING TO CRACK

الان ديگه داره کم مياره

NO YOU DON’T HAVE TO WEAR YOUR BEST FAKE SMILE

نيازي نيست بهترين لبخند ساختگيتو به رخ بکشي

DON’T HAVE TO STAND THERE AND BURN INSIDE

نياز نيست اونجا بشيني و از داخل بسوزي

IF YOU DON’T LIKE IT

اگه خوشت نمياد

AND YOU DON’T HAVE TO CARE SO DON’T PRETEND

تو نبايد واست مهم باشه پس تظاهر نکن

NOBODY NEEDS A BEST FAKE FRIEND

هيچکس به بهترين دوستي که واقعي نباشه نياز نداره

OH OH OH DON’T HIDE IT

اوه نه مخفيش نکن

NO HESITATION NOW SHE GETS UP AND WALKS

نه شک نکن اون الان بلند ميشه و راه ميره

HE THINKS OF ALL THE PAIN AND PRIDE THAT THEY CAUSED

اون به همه ي درد و غروري که اونا باعثش بودن فکر ميکنه

SHE EMPTIED ALL THE TIP JARS AND WON’T GET BACK WHAT SHE LOST

اون همه ي صندوق هاي انعام رو خالي کرده و ديگه نميتونه چيزي که از دست داده رو دوباره به دست بياره

OUTSIDE THE WINDOW WITH TWO FINGERS TO SHOW

از بيرون شيشه با نشون دادن دوتا انگشت

SHE LIFTS HER HEAD UP JUST TO BLOW OUT THE SMOKE

اون سرشو مياره بالا که فقط دود رو فوت کنه بيرون

SHE DOESN’T HAVE TO LOOK BACK TO KNOW WHERE SHE’S GOTTA GO

اون نيازي نداره برگرده به عقب نگاه کنه تا بدونه کجا داره ميره

NO YOU DON’T HAVE TO WEAR YOUR BEST FAKE SMILE

نه تو مجبور نيستي الکي(به تظاهر)بخندي

DON’T HAVE TO STAND THERE AND BURN INSIDE

نيازي نيست اينجا بايستي و از داخل بسوزي

OH OH OH IF YOU DON’T LIKE IT

اوه اگه تو از اين خوشت نمياد

AND YOU DON’T HAVE TO CARE SO DON’T PRETEND

و تو نبايد واست همه باشه پس تظاهر نکن

NOBODY NEEDS A BEST FAKE FRIEND

هيچ کس به بهترين دوست غيرواقعي نياز نداره

OH OH OH DON’T HIDE IT

اوه مخفيش نکن

IF YOU DON’T BLEED IT, YOU DON’T NEED IT ANYMORE

وقتي گداييش نميکني ديگه نيازي بهش نداري

IF YOU DON’T NEED IT, GET UP AND LEAVE IT ON THE FLOOR

اگه نيازي بهش نداري پاشو برو و ولش کن روي زمين

NO MORE BELIEVING LIKE IT’S, A VOICE YOU CAN’T IGNORE

دیگر باوری مثل او وجود نداره، صدایی که نمیشه نادیده گرفت.

IF YOU DON’T NEED IT

اگه نيازي بهش نداري، نيازي نداري بش ديگه

AND YOU DON’T HAVE TO WEAR YOUR BEST FAKE SMILE

و نيازي نيست بهترين لبخند ساختگيتو به رخ بکشي

DON’T HAVE TO STAND THERE AND BURN INSIDE

نميخواد اونجا بايستي و از داخل بسوزي

IF YOU DON’T LIKE IT ?

اگه خوشت نمياد

AND YOU DON’T HAVE TO CARE SO DON’T PRETEND

و مجبور نيستي اهميت بدي پس الکي فيلم بازي نکن

NOBODY NEEDS A BEST FAKE FRIEND

هيچکي به يه دوست صميمي ساختگي نياز نداره

DON’T HIDE IT

اينو پنهان نکن

NO YOU DONT HAVE TO WEAR YOUR BEST FAKE SMILE

نه مجبور نيستي بهترين لبخند ساختگيتو به رخ بکشي

DON’T HAVE TO STAND THERE AND BURN INSIDE

مجبور نيستي اونجا بايستي و از داخل بسوزي

IF YOU DON’T LIKE IT

اگه خوشت نمياد

IF YOU DON’T LIKE IT

اگه خوشت نمياد

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید