مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Peer Pressure از James Bay با متن و ترجمه

بازدید 1191

Seven texts, 2AM

هفت پیام، 2 بامداد

Halfway dressed, all saying, “Call me up”

نیمه عریان،همه حرفم اینه “بهم زنگ بزن”

You can’t sleep, you’re testing me

تو نمیتونی بخوابی، داری امتحانم میکنی

Bad but sweet and I’m just tryna keep it together, oh

بد ولی شیرین و من دارم تلاش میکنم کنار هم نگهش دارم

And now you’re sayin’…

و حا تو میگی

Put your hands on my body just like you think you know me

دستهات رو روی بدنم قرار بده جوری که انگار فکر میکنی منو میشناسی

Want your heart beating on me, don’t leave me hot and lonely

میخوام ضربان قلبت رو بدنم بزنه، منو داغ و تنها ترکم نکن

I don’t usually give in to peer pressure

من معمولا کمال همنشین روم اثر نمیکنه

But I’ll give in to yours

اما میخوام کمال تو در من اثر کنه

When we met, innocent

وقتی همدگیرو دیدیم، معصوم

Now I’m dead every time you’re touchin’ me

حالا هر وقت تو لمسم میکنی من میمیرم

You’re dancing around on my mind every second

تو هر ثانیه در سر من میرقصی

I’m under control till you’re in front of me

من تحت کنترلم تا وقتی که در جلوی من ظاهر بشی

Maybe I’m scared, I don’t care, I’m addicted

ممکنه نگران باشم، مهم نیست، من معتاد عشق تو شدم

I’m in it

من در عشق با توئم

And you say…

و تو میگی

Put your hands on my body just like you think you know me

دستهات رو روی بدنم قرار بده جوری که انگار فکر میکنی منو میشناسی

Want your heart beating on me, don’t leave me hot and lonely

میخوام ضربان قلبت رو بدنم بزنه، منو داغ و تنها ترکم نکن

I don’t usually give in to peer pressure

من معمولا کمال همنشین روم اثر نمیکنه

But I’ll give in to yours

اما میخوام کمال تو در من اثر کنه

So I give you my everything and you keep on teasing

پس من همه چیزم رو به تو میدم و تو به اذیت کردن من ادامه میدی

With that look in your eyes ’cause you know I believe it

با اون حالت نگاه کردنت چون تو میدونی من باورش دارم

I don’t usually give in to peer pressure

من معمولا کمال همنشین روم اثر نمیکنه

But I’ll give in to yours

اما میخوام کمال تو در من اثر کنه

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Oh, I’ll give in to yours

 میخوام کمال تو در من اثر کنه

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

When we met, innocent

 وقتی همدگیرو دیدیم، بی گناه

Now I’m dead and you’re sayin’…

حالا من مردم و تو میگی

Put your hands on my body just like you think you know me

دستهات رو روی بدنم قرار بده جوری که انگار فکر میکنی منو میشناسی

Want your heart beating on me, don’t leave me hot and lonely

میخوام ضربان قلبت رو بدنم بزنه، منو داغ و تنها ترکم نکن

I don’t usually give in to peer pressure

من معمولا کمال همنشین روم اثر نمیکنه

But I’ll give in to yours

اما میخوام کمال تو در من اثر کنه

So I give you my everything and you keep on teasing

پس من همه چیزم رو به تو میدم و تو به اذیت کردن من ادامه میدی

With that look in your eyes ’cause you know I believe it

با اون حالت نگاه کردنت چون تو میدونی من باورش دارم

I don’t usually give in to peer pressure

من معمولا کمال همنشین روم اثر نمیکنه

But Ill give in to yours

اما میخوام کمال تو در من اثر کنه

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Mmm, yeah, I’ll give in to yours

 میخوام کمال تو در من اثر کنه

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Oh, oh

You’re dancing around on my mind every second

تو هر ثانیه در سر من میرقصی

Im under control till you’re in front of me

من تحت کنترلم تا وقتی که در جلوی من ظاهر بشی

Maybe I’m scared, I don’t care, I’m addicted

ممکنه نگران باشم، مهم نیست، من معتاد عشق تو شدم

I’m in it

من در عشق با توئم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.