مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Lovin On Me از Jack Harlow با متن و ترجمه

بازدید 1985

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

من از شلاق و زنجیر خوشم نمیاد و تو نمیتونی دست و پای منو ببندی

But you can whip your lovin’ on me, baby

اما تو میتونی تازیانه عشقت رو به من بزنی، عزیزم

Whip your lovin’ on me, baby

تازیانه عشقت رو به من بزن، عزیزم

I’m vanilla, baby (I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down)

من وانیلی هستم عزیزم

(وانیلا به معنای سفید بودنه و در BDSM به این معنیه که از روابط جنسی پیچیده خوشش نمیاد)

I’ll choke you, but I ain’t no killer, baby

من خفت میکنم اما قاتل نیستم عزیزم

She twenty-eight, tellin’ me I’m still a baby (But you can whip your lovin’ on me, baby)

اون بیست و هشت سالشه، میگه من هنوز بچه ام

I get love in Detroit like Skilla Baby (Whip your lovin’ on me, baby)

من مثل اسکیلا بیبی در دیترویت عاشق شدم

And the thing about your boy is

و چیزی که راجب من باید بدونی اینه که

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

من از شلاق و زنجیر خوشم نمیاد و تو نمیتونی دست و پای منو ببندی

But you can whip your lovin’ on me, baby

اما میتونی تازیانه عشقت رو به من بزنی، عزیزم

That’s right, that’s right

درسته

Whip your lovin’ on me, baby

تازیانه عشقت رو به من بزن، عزیزم

Young J-A-C-K, AKA

جک جوان، آ ک آ

Rico like Suave, Young Enrique

متین و مودب هستم، انریکو جوان

Speakin’ of AKA, she’s an alpha

حرف از آ ک آ زدم، اون دختر یک آلفاست

(بر اساس فرهنگ لغت شهری ا ک ا ها خودشون رو زن هایی با ظرافت، هوش و تسلط اجتماعی میدونن)

But not around your boy, she get quiet ’round your boy, hold on (Shh)

اما نه در اطراف من، اون در کنار من ساکت میشه، صبر کن

Don’t know what you heard or what you thought about your boy

نمیدونم راجب من چی شنیدی یا چه فکری راجبم میکنی

But they lied about your boy, goin’ dumb and it’s

somethin’ idiotic ’bout your boy

اما اونا راجب من دروغ گفتن، گفتن من احمقم و این یه حرف احمقانست راجب من

She wearin’ cheetah print, that’s how bad she wanna bе spotted ’round your boy

اون لباس پلنگی پوشیده، اون عاشق اینه که در کنار من باشه

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

من از شلاق و زنجیر خوشم نمیاد و تو نمیتونی دست و پای منو ببندی

But you can whip your lovin’ on me, baby

اما تو میتونی تازیانه عشقت رو به من بزنی، عزیزم

Whip your lovin’ on me, baby

تازیانه عشقت رو به من بزن، عزیزم

I’m vanilla, baby (I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down)

من وانیلی هستم عزیزم

I’ll choke you, but I ain’t no killer, baby

من خفت میکنم اما قاتل نیستم عزیزم

She twenty-eight, tellin’ me I’m still a baby (But you can whip your lovin’ on me, baby)

اون بیست و هشت سالشه، میگه من هنوز بچه ام

I get love in Detroit like Skilla Baby (Whip your lovin’ on me, baby)

من مثل اسکیلا بیبی در دیترویت عاشق شدم

And the thing about your boy is

و چیزی که راجب من باید بدونی اینه که

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

من از شلاق و زنجیر خوشم نمیاد و تو نمیتونی دست و پای منو ببندی

But you can whip your lovin’ on me, baby

اما میتونی تازیانه عشقت رو به من بزنی، عزیزم

That’s right, that’s right

درسته

Whip your lovin’ on me, baby

تازیانه عشقت رو به من بزن، عزیز

Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y

میسیونری جوان

(نام مستعار جک هارلو Missionary Jack هست)

You sharp like barbed wire

تو مثل سیم خاردار تیز هستی

She stole my heart, then she got archived

تو دل منو دزدیدی، بعدش بایگانیش کردی

I keep it short with a bitch, Lord Farquaad

من خلاصش میکنم، لرد فارکواد

All the girls in the front row (Ayy)

تمام دخترای ردیف جلویی

All the girls at the barricade (Ayy)

تمام دخترایی که پشت مانع ها هستید

All the girls that been waitin’ all day, let your tongue hang out, fuck everything (Ayy)

تمام دخترایی که کل روز منتظر بودین، زبونتونو بیارین برون، گور بابای بقیه

If you came with a man (Yeah, yeah)

اگه با یک مرد اومدی

Let go of his hand (Let go of that shit)

دستشو ول کن

Everybody in the suite, kickin’ up they feet, stand up, bitch, dance (I see you)

هر کسی تو این اتاقه، پاهاتونو بکوبید زمین، بایستید، برقصید

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

من از شلاق و زنجیر خوشم نمیاد و تو نمیتونی دست و پای منو ببندی

And all the guys in the back waitin’ on the next track

و تمام پسرهایی که اون پشت ایستادید و منتظر آهنگ بعدی هستید

But you can whip your lovin’ on me, baby

اما تو میتونی تازیانه عشقت رو به من بزنی، عزیزم

Cut your boy a lil’ slack

دوست پسرتو یکم درک کن

Whip your lovin’ on me

تازیانه عشقت رو به من بزنی، عزیزم

It’s young Jack

من جک جوانم

I’m vanilla, baby (I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down)

من وانیلی هستم عزیزم

I’ll choke you, but I ain’t no killer, baby

من خفت میکنم اما قاتل نیستم عزیزم

She twenty-eight, tellin’ me I’m still a baby (But you can whip your lovin’ on me, baby)

اون بیست و هشت سالشه، میگه من هنوز بچه ام

I get love in Detroit like Skilla Baby (Whip your lovin’ on me, baby)

من مثل اسکیلا بیبی در دیترویت عاشق شدم

And the thing about your boy is

و چیزی که راجب من باید بدونی اینه که

I don’t like no whips and chains and you can’t tie me down

من از شلاق و زنجیر خوشم نمیاد و تو نمیتونی دست و پای منو ببندی

But you can whip your lovin’ on me, baby

اما میتونی تازیانه عشقت رو به من بزنی، عزیزم

Thats right, that’s right

درسته

Whip your lovin’ on me, baby

تازیانه عشقت رو به من بزن، عزیز

I dont like no whips and chains and you can’t tie me down

من از شلاق و زنجیر خوشم نمیاد و تو نمیتونی دست و پای منو ببندی

But you can whip your lovin’ on me, baby

اما میتونی تازیانه عشقت رو به من بزنی، عزیزم

Whip your lovin’ on me, baby

تازیانه عشقت رو به من بزن، عزیزم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید