مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ From Now On از Hugh Jackman با متن و ترجمه

بازدید 1306

I saw the sun begin to dim
من دیدم آن خورشید را که از تابشش کاسته می‌شد
And felt that winter wind Blow cold
و حس کردم آن باد سرد زمستانی را که وزیدن گرفت
A man learns who is there for him
یک مرد در‌میابد که چه کسی برایش آنجاست
When the glitter fades and the walls won’t hold
هنگامی که زرق و برق‌ها ناپدید می‌گردد و دیوارها ناپایدار
‘Cause from that rubble what remains
،چرا‌که هر چه از آن ویرانه به‌جای مانده
Can only be what’s true
تنها چیزی ست که حقیقت دارد
If all was lost
اگر همه چیز از ‌دست ‌رفت
Theres more I gained
چیزهای بیشتری ست که به‌دست آوردم
‘Cause it led me back to you
چون مرا به تو بازگرداند
From now on
از این پس
These eyes will not be blinded by the lights
این چشم‌ها با این نورها تار نخواهند شد
From now on
از این پس
What’s waited ’til tomorrow starts tonight
آنچه منتظر فردا ست امشب آغاز می شود
Let this promise in me start
بگذار این پیمان در درونم آغاز شود
Like an anthem in my heart
مانند سرودی در قلبم
I drank champagne with kings and queens
با مهان هم‌نشین شدم
The politicians praised my name
و توانگران مرا ستودند
But those were someone else’s dreams
ولی آن‌ها رویاهای کس دیگری بود
The pitfalls of the man I became
کژروی‌های مردی که به آن تبدیل شدم
For years and years
برای سالیان سال
I chased their cheers
دنبال کردم خوشی آنان را
A crazy speed of always needing more
و افزون‌خواهی و آز را
But when I stop
ولی وقتی می‌ایستم
And see you here
و تو را می‌بینم
I remember who all this was for
به‌یاد می‌آرم که همه این‌ها برای که بود

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.