مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Coast از Hailee Steinfeld و Anderson .Paak با متن و ترجمه

بازدید 1506

Coast

دریا کنار 

You’re the wave upon the ocean

تو امواج روی اقیانوسی

Pound the rhythm in the ocean

ریتم رو در اقیانوس ب حرکت در میاری

It’s a full moon-kind of night, yeah

امشب شبیه یه ماه کامله

I don’t wanna go home yet

فعلا دلم نمیخواد برم خونه

You can question my devotion

میتونی راجب وفاداری من سوال بپرسی

Wear my heart on my shoulder

من کاملا باهات رو راستم

Just relax and let the riptide pull you close

فقط ریلکس باش و بذار جذر و مد تو رو نزدیک بکشه

(Ah-ah-ah-ah)

Baby, all I wanna do is coast (Coast)

عزیزم تمام کاری ک دلم میخواد بکنم بودن در ساحله

With you (With you)

د کنار تو

Energy, your body flows

انرژی در بدن تو در جریانه

(Ah-ah-ah-ah) (Hey, hey)

Baby, all I wanna do is coast (Coast)

عزیزم تمام کاری ک دلم میخواد بکنم بودن در ساحله

With you (With you)

Frequency of all we know (Yeah)

فرکانس تماتم چیزیه ک ما در این لحظه میدونیم

Feelin’ like I caught a wave witcha

احساس میکنم با تو در یک موجی گرفتار شدم

I been dealin’ with a lot of changes

من با کلی تغییرات سرو کله داشتم

And all the people that I like to hang with

و تمام آدمایی ک دلم میخواست باهاشون وقت بگذرونم

They all been sayin’ that I ain’t the same

اونا میگفتن من دیگه مثل قبل نیستم

Listen, I been chillin’ with you for a couple days

گوش کن من چند روزیه که دارم با تو خوش میگذرونم

If you ain’t afraid, me and you should rage (Hey)

اگه نمیترسی، من و تو میتونیم با هم دیوونگی کنیم

In the Sun rays, come on out the cage (Hey, hey)

زیر تیغ آفتاب، از قفست بیا بیرون 

Don’t wanna tame, live it your way (Hey)

نمیخوام رامت کنم، ب روش خودت زندگی کن

Body go for days, got me in the daze (Hey, hey)

بدنت خیلی رو فرمه، چشمامو ب خودش خیره کرده

Parties in LA feel like holidays (Hey)

پارتی در ال ای مثل تعطیلاته

Hit the PCH and we on the way

ب پی سی اچ زنگ بزن و ما راه میفتیم

To the place I was born and raised

ب جایی ک من ب دنیا اومدم و بزرگ شدم

You live on the screen and the stage

تو در صفحه نمایش ها و استیج ها زندگی میکنی

I wanna fit in-between your legs

دلم میخواد بین پاهات فیت باشم 

Let’s pick a date, everything could wait

بیا ی دیت با هم بریم، هه چیز میتونه صبر کنه

Words can’t relay but it’s givin’ fate

واژه ها نمیتونن صبر کنن این سرنوشت از قبل تعیین شده ماست

(Ah-ah-ah-ah)

Baby, all I wanna do is coast (Coast)

عزیزم تمام کاری ک دلم میخواد بکنم بودن در ساحله

With you (With you)

د کنار تو

Energy, your body flows

انرژی در بدن تو در جریانه

(Ah-ah-ah-ah) (Hey, hey)

Baby, all I wanna do is coast (Coast)

عزیزم تمام کاری ک دلم میخواد بکنم بودن در ساحله

With you (With you)

Frequency of all we know (Yeah)

فرکانس تمام چیزیه ک ما در این لحظه میدونیم

‘Cause nothin’ feels as real when we’re connected

چون هیچ چیز ب اندازه وقتی ما در ارتباطیم واقعی نیست

Relax and let the riptide pull you close

ریلکس باش و بذار جذر و مد تو رو نزدیک بکشه

(Ah-ah-ah-ah)

Baby, all I wanna do is coast (Coast)

عزیزم تمام کاری ک دلم میخواد بکنم بودن در ساحله

With you (With you)

با تو

Frequency of all we know

فرکانس تمام چیزیه ک ما در این لحظه میدونیم

The stars come down, you drown ’em out

ستاره ها میان پایین، تو مانع دیدن اونا میشی

Im sinkin’ deeper into you

من عمیق تر در آغوش تو فرو میرم

I breathe you in, I breathe you out

من تو رو تنفس میکنم

Im sinkin’ deeper into (Hey)

من عمیق تر در آغوش تو فرو میرم

(Ah-ah-ah-ah)

Baby, all I wanna do is coast (Coast)

عزیزم تمام کاری ک دلم میخواد بکنم بودن در ساحله

With you (With you)

د کنار تو

Energy, your body flows (We could cruise with the moves, like)

انرژی در بدن تو در جریانه

(Ah-ah-ah-ah) (Catch you out in the moonlight)

Baby, all I wanna do is coast (Coast)

عزیزم تمام کاری ک دلم میخواد بکنم بودن در ساحله

With you (With you)

Frequency of all we know (Yeah)

فرکانس تماتم چیزیه ک ما در این لحظه میدونیم

‘Cause nothin’ feels as real when we’re connected (Coast)

چون هیچ چیز ب اندازه وقتی ما در ارتباطیم واقعی نیست

Relax and let the riptide pull you close

ریلکس باش و بذار جذر و مد تو رو نزدیک بکشه

(Ah-ah-ah-ah)

Baby, all I wanna do is coast (Coast)

عزیزم تمام کاری ک دلم میخواد بکنم بودن در ساحله

With you (With you)

با تو

Frequency of all we know

فرکانس تمام چیزیه ک ما در این لحظه میدونیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.