مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Feel از FLETCHER با متن و ترجمه

بازدید 1369

I remember that time when you took my hand

من اون وقتی که دستم رو گرفتی رو یادمه

Looked into my eye said, “I got you, darling”

به چشمام نگاه کردی و گفتی ”من هواتو دارم عزیزم”

Shivers up my spine and down my back

با این حرفت کلی هیجانزده شدم

Somersaults inside my stomach

و حس کردم پروانه ها دارن تو نکنم حرکت میکنه

You let the sparks fly high into the night

تو گذاشتی اون شب جرقه ها تا اوج برن بالا

And I tried to hold them

من سعی کردم بگیرمشون

I’m reeling in the ash and smoke

اما در خاکستر و دود تلوتلو خوردم

‘Cause you came and broke my heart wide open

چون تو اومدی و قلب منو خیلی سخت شکوندی

So I’ll drink this wine like it’s medicine for the mind

پس من این مشروب رو میخورم جوری که انگار داروییه برای سرم

Onto my tongue, oh, ’cause I still taste your love

زبونمو بهش آغشته میکنم اوه چون هنوز هم مزه عشقت رو زبونمه

All in my bones, head to my toes

در تمام استخوان هام، از سر تا نوک انگشتام

Doing time, tryna’ heal

دارم سعی میکنم زمانو بگذرونم، تا حالم بهتر بشه

Do anything, so I don’t feel you

هر کاری میکنم تا دیگه حست نکنم

I used to hate the cigarette taste

من قبلا از مزه سیگار متنفر بودم

But when I’m all in, I can’t help but want it

اما وقتی خسته و نا امیدم نمیتونم دست از خواستنش بردارم

I hit and miss you on my lips

من دلم به لبهات روی لبهام تنگ شده

So I numb your kiss with a gin and tonic

پس من بوسه تو رو با یک نوشیدنی جین و تانیک لمس میکنم

So I’ll drink this wine like it’s medicine for the mind

پس من این مشروب رو میخورم جوری که انگار داروییه برای سرم

Onto my tongue, oh, ’cause I still taste your love

زبونمو بهش آغشته میکنم اوه چون هنوز هم مزه عشقت رو زبونمه

All in my bones, head to my toes

در تمام استخوان هام، از سر تا نوک انگشتام

Doing time, tryna’ heal

دارم سعی میکنم زمانو بگذرونم، تا حالم بهتر بشه

Do anything, so I don’t feel you

هر کاری میکنم تا دیگه حست نکنم

Now Im lying here awake

حالا من بیدار دراز کشیدم

Just staring at the ceiling fan

و به فن سقف خیره شدم

Spinning ’round in circles

که داره حول یک دایره میچرخه

All over again

دوباره شروع به فکر کردن به تو میکنم

So Ill drink this wine like it’s medicine for the mind

پس من این مشروب رو میخورم جوری که انگار داروییه برای سرم

Onto my tongue, oh, ’cause I still taste your love

زبونمو بهش آغشته میکنم اوه چون هنوز هم مزه عشقت رو زبونمه

All in my bones, head to my toes

در تمام استخوان هام، از سر تا نوک انگشتام

Doing time, tryna’ heal

دارم سعی میکنم زمانو بگذرونم، تا حالم بهتر بشه

Do anything, so I don’t feel you

هر کاری میکنم تا دیگه حست نکنم

Feel you

Feel you

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید