مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ You’re the Devil in Disguise از Elvis Presley با متن و ترجمه

بازدید 1375

You look like an angel (look like an angel)

تو مثل یک فرشته به نظر می رسی

walk like an angel (walk like an angel)

مانند یک فرشته راه می روی

Talk like an angel (talk like an angel)

مانند یک فرشته حرف می زنی

but I got wise

اما من فهمیدم که

You’re the devil in disguise

تو شیطانی در لباس مبدل

oh yes you are

آه بله تو هستی

The devil in disguise. Mmmm

شیطانی در لباس مبدل

You fooled me with your kisses

تو با نوازشهایت مرا فرفتی

You cheated and you schemed

فریب دادی و دسیسه چیدی

Heaven knows how you lied to me

خدا میداند که تو چگونه دروغ گفتی

Youre not the way you seemed

تو آنگونه که به نظر می رسی نیستی

I thought that I was in heaven

من فکر میکردم که در بهشت بودم

But I was sure surprised

اما یقینا غافلگیر شدم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید