مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ DFMU از Ella Mai با متن و ترجمه

بازدید 1122

Like a glimpse from the past, you conceal the dark

مثل یک تصویر اجمالی از گذشته، تو تاریکی رو میپوشونی

In the frame, you’re the poster up on the wall

در قاب، تو عکس روی دیواری

In my dreams, you the prince and I’m at the ball

در رویاهای من تو شاهزاده هستی و من در گویم

Fairytales, I’m not used to them at all

افسانه ها، من اصلا بهشون عادت ندارم

You got me questionin’, what have you done to me?

تو منو گیج کردی، باهام چیکار کردی؟

Used to be out of reach

قبلن دست نیافتنی بودم

Feel like you’re testin’ me, you’re the necessity

احساس میکنم داری امتحانم میکنی، تو نیاز ضروری منی

Full court press on me

تهاجمات داره ب من فشار میاره

Don’t fuck me up, don’t let me down

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

You know I wanna be around

میدونی ک دلم میخواد پیشت باشم

You tug-n-warrin’ with my heart

تو با قلب من ی کشمکش ایجاد کردی

Didn’t think it’d evеr be so hard

اصلا فک نمیکردم انقدر سخت باشه

Crazy I’m lettin’ down my guard

احمق من راهو برات باز گذاشتم

Don’t fuck me up, don’t lеt me down

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

‘Cause if it’s love, I wanna drown

چون اگه این عشقه من میخوام غرقش بشم

I need to hear it from your mouth

نیاز دارم اینو از دهن تو بشنوم

Can’t wait no longer, tell me now

دیگه نمیتونم صبر کنم، همین حالا بهم بگو

Don’t fuck me up, don’t let me down

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

Such a risk, but I’m willin’ to take a chance

ریسک بزرگیه اما من میخوام از این فرصت استفاده کنم

What you think with my heart sittin’ in your hand?

درباره قلبم که تو چنگته چ فکری میکنی؟

Gotta learn how to let someone in to hold

باید یاد بگیرم چطور اجازه ورود و بودن در قلبمو بدم

It take time, gotta trust who I let control

زمان بره، باید ب کسی ک قلبمو بهش میدم اعتماد کنم

You got me questionin’, what have you done to me?

تو منو گیج کردی، باهام چیکار کردی؟

Used to be out of reach

قبلن دست نیافتنی بودم

Feel like you’re testin’ me, you’re the necessity

احساس میکنم داری امتحانم میکنی، تو نیاز ضروری منی

Full court press on me

تهاجمات داره ب من فشار میاره

Don’t fuck me up, don’t let me down

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

You know I wanna be around

میدونی ک دلم میخواد پیشت باشم

You tug-n-warrin’ with my heart

تو با قلب من ی کشمکش ایجاد کردی

Didn’t think it’d evеr be so hard

اصلا فک نمیکردم انقدر سخت باشه

Crazy I’m lettin’ down my guard

احمق من راهو برات باز گذاشتم

Don’t fuck me up, don’t lеt me down

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

‘Cause if it’s love, I wanna drown

چون اگه این عشقه من میخوام غرقش بشم

I need to hear it from your mouth

نیاز دارم اینو از دهن تو بشنوم

Can’t wait no longer, tell me now

دیگه نمیتونم صبر کنم، همین حالا بهم بگو

Don’t fuck me up, don’t let me down

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

If you really care for me

اگه واقعا برام اهمیت قائلی

Just make sure you’re there for me

فقط مطمئن شو ک وقتی بهت نیاز دارم اونجایی

Feel I’m fallin’ in too deep

احساس میکنم در عمق بدبختی دارم سقوط میکنم

That’s okay, just rescue me

اشکال نداره، فقط خودمو رها میکنم

Let me know what you want from me

بذار بدونم ازم چی میخوای

Open up, let me in and see, boy

باهام حرف بزن،بذار در قلبت نفوذ کنم و بفهمم پسر

Yeah, I know where I wanna be (Wanna be)

آره میدونم کجا میخوام باشم

Just wanna know what your lovin’ means, oh

فقط میخوام بدونم دوست داشتن تو چجوریه، اوه

Don’t fuck me up, don’t let me down (Yeah)

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

You know I wanna be around

میدونی ک دلم میخواد پیشت باشم

You tug-n-warrin’ with my heart (With my heart)

تو با قلب من ی کشمکش ایجاد کردی

Didn’t think it’d evеr be so hard (It’d be so hard)

اصلا فک نمیکردم انقدر سخت باشه

Crazy I’m lettin’ down my guard (Oh yeah)

احمق من راهو برات باز گذاشتم

Don’t fuck me up, don’t lеt me down (Don’t fuck me up, don’t let me down)

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

‘Cause if it’s love, I wanna drown (I wanna drown, ooh)

چون اگه این عشقه من میخوام غرقش بشم

I need to hear it from your mouth

نیاز دارم اینو از دهن تو بشنوم

Cant wait no longer, tell me now

دیگه نمیتونم صبر کنم، همین حالا بهم بگو

Don’t fuck me up, don’t let me down

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

Dont let me down, don’t let me down, let me down, down

Hey, yeah (Hey)

Don’t fuck me up, up, up

Don’t let me down, down, down

Don’t fuck me up, don’t let me down

ب اعصابم گند نزن، ناامیدم نکن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.