مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I want it that way از BackStreet Boys با متن و ترجمه

بازدید 1458

You are my fire

تو آتش(درونم)م هستی

The one desire

تنها میل و ارزو

Believe when I say

باورم کن وقتی میگم

I want it that way

اونو این شیوه می خواهم

But we are two worlds apart

اما حالا دو دنیا از هم دور هستیم

Can’t reach to your heart

نمی تونم به قلبت برسم

When you say That I want it that way

وقتی تو می گوی که من این شیوه اینو میخام

Tell me why

به من بگو چرا

Ain’t nothing but a heartache

هیچی نیست اما یک دل درد

Tell me why

به من بگو چرا

Ain’t nothing but a mistake

هیچی نیست اما یک اشتباه

Tell me why

به من بگو چرا

I never want to hear you say

من هرگز نمی خواهم که بشنوم تو می گوی

I want it that way

من اونو این شیوه می خواهم

Am I your fire?

آیا من آتش درونت هستم ?

Your one desire

تنها آروزت

Yes, I know it’s too late

بله من میدونم خیلی دیر هست

But I want it that way

اما من اونو این شیوه می خواهم

Tell me why

به من بگو چرا

Ain’t nothing but a heartache

هیچی نیست اما یک دل درد

Tell me why

به من بگو چرا

Ain’t nothing but a mistake

هیچی نیست اما یک اشتباه

Tell me why

به من بگو چرا

I never want to hear you say

من هرگز نمی خواهم که بشنوم تو می گوی

I want it that way

من اونو این شیوه می خواهم

Now I can see that we’re falling apart

حالا من می توانم ببینم که ما داریم از هم جدا می شویم

From the way that it used to be, yeah

اره، جوریکه طبق عرف و عادت هست

No matter the distance, I want you to know

دوری مهم نیست، من می خواهم که تو بدانی

That deep down inside of me

که عمق زیاد (عشق) در درون من

You are my fire

تو آتش(درونم)م هستی

The one desire

تنها میل و ارزو

You are, you are, you are, you are

تو هستی، تو هستی، تو هستی، تو هستی

Don’t wanna hear you (say)

من هرگز نمی خواهم که بشنوم تو می گوی

Ain’t nothin’ but a heartache

هیچی نیست اما یک دل درد

Ain’t nothin’ but a mistake (don’t wanna hear you say)

هیچی نیست اما یک اشتباه

I never wanna hear you say (oh, yeah)

من هرگز نمی خواهم که بشنوم تو می گوی

I want it that way

من اونو این شیوه می خواهم

Tell me why

به من بگو چرا

Ain’t nothing but a heartache

هیچی نیست اما یک دل درد

Tell me why

به من بگو چرا

Ain’t nothing but a mistake

هیچی نیست اما یک اشتباه

Tell me why

به من بگو چرا

I never want to hear you say (dont want to hear you say)

من هرگز نمی خواهم که بشنوم تو می گوی

I want it that way

من اونو این شیوه می خواهم

Tell me why

به من بگو چرا

Ain’t nothing but a heartache

هیچی نیست اما یک دل درد

Aint nothin’ but a mistake

هیچی نیست اما یک اشتباه

Tell me why

به من بگو چرا

I never want to hear you say (never wanna hear you say)

من هرگز نمی خواهم که بشنوم تو می گوی

I want it that way

من اونو این شیوه می خواهم

I never want to hear you say

من هرگز نمی خواهم که بشنوم تو می گوی

I want it that way

من اونو این شیوه می خواهم

Cause I want it that way

چون من اینطوری میخواهم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.