مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I Still از BackStreet Boys با متن و ترجمه

بازدید 1466

Who are you now?
حالا کی هستی تو؟

Are you still the same
ایا هنوز همون ادم سابقی؟؟

Or did you change somehow?
یا اینکه یه جورایی فرق کردی؟

What do you do
در همین لحظه ای که من دارم به تو فکر میکنم

At this very moment when I think of you?
تو مشغول چه کاری هستی؟

And when I’m looking back
و می فهمم چقدر ما بی تجربه و نادون بودیم

How we were young and stupid
وقتی که به گذشته نگاه میکنم

Do you remember that?
این و به یاد داری؟

No matter how I fight it
مهم نیست چجوری باهاش مقابله میکنم

Can’t deny it
نمیشه انکارش کرد

Just can’t let you go
نمیتونم از دستت بدم

I still need you
هنوزم بهت نیاز دارم

I still care about you
هنوزم واسم مهمی و بهت اهمیت میدم

Though everything’s been said and done
باوجود تمام چیزایی که صورت گرفته و گفته شده

I still feel you
هنوزم  تورو احساس میکنم

Like I’m right beside you
درست مثل اینکه کنارت هستم

But still no word from you
اما هنوزم تو در سکوت به سر میبری

Now look at me
به من نگاه کن اکنون

Instead of moving on, I refuse to see
به جای ادامه دادن من ازدیدن اینکه دارم

That I keep coming back
برمیگردم احراز میکنم

And I’m stuck in a moment
من اسیر یه لحظه شده ام و

That wasn’t meant to last (to last)
که قرار نبود این همه ماندگار باشه(تا اخر)

I’ve tried to fight it
من سعی کرده ام که باهاش مقابله کنم

Can’t deny it
نمیشه انکارش کرد

You don’t even know
تو حتی خبر هم نداری

I still need you
هنوزم بهت نیاز دارم

I still care about you
هنوزم واسم مهم و بهت اهمیت میدم

Though everything’s been said and done
باوجود تمام چیزایی که صورت گرفته و گفته شده

I still feel you
هنوزم  تورو احساس میکنم

Like Im right beside you
درست مثل اینکه کنارت هستم

But still no word from you
اما هنوزم تو در سکوت به سر میبری

No no
Wish I could find you
ارزومه که پیدات کنم

Just like you found me
درست همونجوری که پیدام کردی تو

Then I would never let you go (without you)
بعدش دیگه هیچ وقت نمیذارم بری (بدون تو)

Though everything’s been said and done
باوجود تمام چیزایی که صورت گرفته و گفته شده

I still feel you
هنوزم  تورو احساس میکنم

Like Im right beside you
درست مثل اینکه کنارت هستم

But still no word from you
اما هنوزم تو در سکوت به سر میبری

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید