مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Show Me Love از The Wanted با متن و ترجمه

بازدید 1485

You should’ve known I love you

باید میدونستی که تو رو دوست دارم

Though I’ll never say it too much

فکر میکردم که هیچ وقت نمیتونم بگم که چقدر زیاده

Maybe you didn’t get me

شاید تو به من نرسیدی

Maybe I’ll never know what I’d done

شاید من هیچوقت نفهمم که چه کاری کردم

Now I’m lost in the distance

حالا من تو فاصله ای که بینمون افتاده گم شدم

You look at me like a stranger

تو مثل یه غریبه به من نگاه میکنی

Cause how it looks right now to me

چون الان از نظر تو من این شکلی هستم

Is you’re scared of the danger

این تو هستی که از خطر میترسی

I could’ve shown you America

من میتونستم آمریکا رو بهت نشون بدم

All the bright lights of the universe

تمام نورهای درخشانی که توی این دنیا وجود داره

We could have reached the highest heights

ما میتونستیم به بلندترین ارتفاعات برسیم

A different place, a different life

یه جای متفاوت یه زندگی متفاوت

Remember that night underneath the stars

اون شب زیر ستاره ها رو به یاد بیار

For a minute I thought the world was ours

برای یه لحظه من فکر کردم که دنیا به ما تعلق داره

All you had to do was show me love

تمام کاری که باید میکردی این بود که به من عشق رو نشون بدی

Yeah it’s true you know, I’m not perfect

بله این چیزی که میدونی درسته ،من کامل نیستم

There’s a fire inside of me

درون من شعله های آتش زبانه میکشند

It means I’ll fight for the things that are worth it

و این یعنی من به خاطر چیزهایی که ارزش داره میجنگم

If it makes me feel complete

اگه این کار باعث میشه که من کامل بشم

Cause I’m hitting rocks, and I’m taking shots

چون من به صخره های زیادی برخورد میکنم و ضربه های زیادی رو تحمل میکنم

Im prepared to lose everything I’ve got

من آماده ام تا همه ی چیزهایی رو که داشتم از دست بدم

Now I’m lost in the distance

حالا من تو فاصله ای که بینمون افتاده گم شدم

You look at me like a stranger

تو مثل یه غریبه به من نگاه میکنی

Cause how it looks right now to me

چون الان از نظر تو من این شکلی هستم

Nothing can save us

هیچ چیزی نمیتونه ما رو نجات بده

I couldve shown you America

من میتونستم آمریکا رو بهت نشون بدم

All the bright lights of the universe

تمام نورهای درخشانی که توی این دنیا وجود داره

We could have reached the highest heights

ما میتونستیم به بلندترین ارتفاعات برسیم

A different place, a different life

یه جای متفاوت یه زندگی متفاوت

Remember that night underneath the stars

اون شب زیر ستاره ها رو به یاد بیار

For a minute I thought the world was ours

برای یه لحظه من فکر کردم که دنیا به ما تعلق داره

All you had to do was show me love

تمام کاری که باید میکردی این بود که به من عشق رو نشون بدی

Show me love, love

عشق رو بهم نشون بده

Show me love, love

عشق رو بهم نشون بده

Show me love, show me, show me love…

عشق رو بهم نشون بده،عشق رو بهم نشون بده،عشق رو بهم نشون بده

Show me, show me love, show me, show me love…

عشق رو بهم نشون بده،عشق رو بهم نشون بده،عشق رو بهم نشون بده

Show me love

بهم عشق رو نشون بده

I could’ve shown you America

من میتونستم آمریکا رو بهت نشون بدم

All the bright lights of the universe

تمام نورهای درخشانی که توی این دنیا وجود داره

We could have reached the highest heights

ما میتونستیم به بلندترین ارتفاعات برسیم

A different place, a different life

یه جای متفاوت یه زندگی متفاوت

Remember that night underneath the stars

اون شب زیر ستاره ها رو به یاد بیار

For a minute I thought the world was ours

برای یه لحظه من فکر کردم که دنیا به ما تعلق داره

All you had to do was show me love

تمام کاری که باید میکردی این بود که به من عشق رو نشون بدی

All you had to do was show me love 

تمام کاری که باید میکردی این بود که به من عشق رو نشون بدی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید