مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Lonely از Noah Cyrus با متن و ترجمه

بازدید 87

I’m slowly killing myself

من کم کم دارم خودمو از بین میبرم

I’m trying so hard at the back of the shelf

پشت قفسه ها نسشتم و دارم به سختی تلاش میکنم

It’s just the same every day

همیشه همینجوریم

I’m writing these songs that will never get played

من اون آهنگ هارو نوشتم که هیچوقت پخش نمیشه

I guess what’s wrong and what’ right

شک دارم چی درسته چی غلط

I don’t have a romance ?

من داستان عاشقانه ای ندارم؟

And everyone is dying

و همه دارن میمیرن

So I keep on trying to make them proud before they are gone

پس من همش سعی میکنم قبل از اینکه اونا برن مفتخرشون کنم

Oh can’t someone help me

اوه هیچکس نمیتونه کمکم کنه

Oh please someone help me

اوه خواهش میکنم یکی کمکم کنه

I don’t care anyone, anything

من به هیچ چیز و هیچکس اهمیت نمیدم

‘Cause I’m sick of being so lonely

چون من از اینکه انقدر تنها باشم حالم به هم میخوره

Miss all my family

همه اعضای خانوادمو از دست دادم

I don’t care, anyone, anything

من به هیچ چیز و هیچکس اهمیت نمیدم

‘Cause I’m so sick of being so lonely

چون من از اینکه انقدر تنها باشم حالم به هم میخوره

I’m spending more than I earn

من بیشتر از اونچیزی که به دست بیارم صرف میکنم

Drink all the time to forget I’m not her

همش در حال نوشیدن الکلم تا خودمو فراموش کنم

‘Cause I go to parties sometimes

چون من بعضی وقتها به پارتی میرم

And I’ll kiss a boy and pretend for the night

و یک پسر رو میبوسم و برای یک شب وانمود میکنم

‘Cause I don’t know much about me

چون من چیز زیادی راجب خودم نمیدونم

I’m still ashamed of who I used to be

من هنوزم از چیزی که قبلا بودم خجالت زده ام

So I try way too hard but I still miss the mark to fit in

پس من خیلی تلاش میکنم اما هنوز هم مارکی که مناسبم باشه رو گم کردم

Help me

کمکم کن

Oh please someone help me

اوه خواهش میکنم یکی کمکم کنه

I don’t care anyone, anything

من به هیچ چیز و هیچکس اهمیت نمیدم

‘Cause Im sick of being so lonely

چون من از اینکه انقدر تنها باشم حالم به هم میخوره

Miss all my family

همه اعضای خانوادمو از دست دادم

I don’t care, anyone, anything

من به هیچ چیز و هیچکس اهمیت نمیدم

‘Cause Im so sick of being so lonely

چون من از اینکه انقدر تنها باشم حالم به هم میخوره

I don’t care, anyone, anything

من به هیچ چیز و هیچکس اهمیت نمیدم

‘Cause I’m so sick of being so lonely

چون من از اینکه انقدر تنها باشم حالم به هم میخوره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید