مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ All Three از Noah Cyrus با متن و ترجمه

بازدید 1031

I really hate when you say you love me

من واقعا متنفرم وقتی بهم میگی دوسم داری

Those spoken words are wet concret

جملات عشقانت مثل بتن خیس عمل میکنن

(مثل سیمان خیس در درونم نفوذ میکنه و اونجا خشک میشه و قابل کنده شدن نیست)

And in your arms, I feel so lucky (Yeah)

و در آغوش تو من احساس خوش شانسی میکنم

Weightless when you lie on me

وقتی روی بدن من دراز میکشی وزنتو حس نمیکنم

But darling if I could

اما عزیزم اگه میتونستم

I would fall for someone good

عاشق آدم خوبی میشدم

Someone good for me

کسی که برام خوب باشه

But we’re suckers for the thrill

اما ما دیوانه هیجان و تنشیم

Playing fuck, marry, and kill

بازی هم خوابی، ازدواج و مرگ

Honey, we’re all three (Hmm-hmm, hmm-hmm)

عزیزم زندگی ما در این سه کلمه خلاصه میشیم

I’ve got scars and yes, you left them

من زخم هایی دارم و آره تو باعثشونی

You left but always still around (Oh, oh)

تو ترکم کردی اما هنوز هم اطرافمی

You’re my nemesis, you’re my best friend

تو الهه انتقاممی و بهترین دوست منی

(We) Nearly walk on common ground

ما تقریبا روی زمین مشترکی قدم برمیداریم( وجه اشتراک داریم)

But darling if I could

اما عزیزم اگه میتونستم

I would fall for someone good

عاشق آدم خوبی میشدم

Someone good for me

کسی که برام خوب باشه

But we’re suckers for the thrill

اما ما دیوانه هیجان و تنشیم

Playing fuck, marry, and kill

بازی هم خوابی، ازدواج و مرگ

Honey, were all three (Hmm-hmm, hmm-hmm)

عزیزم زندگی ما در این سه کلمه خلاصه میشیم

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

But darling if I could

اما عزیزم اگه میتونستم

I would fall for someone good

عاشق آدم خوبی میشدم

Someone good for me

کسی که برام خوب باشه

But were suckers for the thrill

اما ما دیوانه هیجان و تنشیم

Playing fuck, marry, and kill

بازی هم خوابی، ازدواج و مرگ

Honey, we’re all three

عزیزم زندگی ما در این سه کلمه خلاصه میشیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید