مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Genetics از Meghan Trainor با متن و ترجمه

بازدید 202

My genetics

ژنتیک من

G-E-N-E-T-I-C

ژنتیک

Beauty queen since 17

از ۱۷ سالگی ملکه زیباییم

At least to me, I was born with it

حداقلش برای خودم، من اینجوری به دنیا اومدم

Maybelline is good to me

به نظرم میبلین خوبه(مارک لوازم آرایشه)

But I believe I was born with it

اما من باور دارم با صورت بدون نقص بدنیا اومدم

I work and work and work and

من کار کردم و کار کردم و کار کردم

I’ve been working on myself

من روی خودم کار کردم

But I can’t take cred cause it’s from somebody else

اما نمیتونم از دیگران اعتماد بگیرم چون از سمت شخص دیگه ایه

Watch me work and work and work and

نگام کن من کار میکنم

I’ve been sweating on myself

من عرق ریختم

All them boys, all them girls, make ’em stop

تمام این پسرها و دخترها، بگو دیگه حرف مفت نزنن

How you get that bod?

چطوری این بدنو ساختی؟

Is it from God?

خدادادیه؟

Did you work real hard?

سخت ورزش کردی؟

G-E-N-E-T-I-C-S

ارثیه

How you get that bass?

چطوری این دمو دستگاهو ساختی؟

Is it all fake?

همش فیکه؟

Made in LA?

تو ال ای ساختیش؟

G-E-N-E-T-I-C-S

G-E-N-E-T-I-C-S

ژنتیکی هست

My DNA is graded A

دی ان ای من نمره A

You see this face, I was born with it

این صورتو میبینی من همینجوری بدنیا اومدم

I ain’t ashamed to say one day I might upgrade

من خجالت نمیکشم که بگم شاید یه روزی کوبیدم و از دوباره ساختمش

I could fuss with it

من میتونم باهاش هیاهو به پا کنم

I work and work and work and

من کار کردم و کار کردم و کار کردم

I’ve been working on myself

من روی خودم کار کردم

But I can’t take cred cause its from somebody else

اما نمیتونم از دیگران اعتماد بگیرم چون از سمت شخص دیگه ایه

Watch me work and work and work and

نگام کن من کار میکنم

I’ve been sweating on myself

من عرق ریختم

All them boys, all them girls, make ’em stop

تمام این پسرها و دخترها، متوقفشون کن

How you get that bod?(Bod)

چطوری این بدنو ساختی؟

Is it from God?(Is it? Ah)

خدادادیه؟

Did you work real hard?(Oh)

سخت ورزش کردی؟

G-E-N-E-T-I-C-S

ژنتیکی هست

How you get that bass? (How you get that?)

چطوری این دمو دستگاهو ساختی؟

Is it all fake?

همش فیکه؟

Made in LA?(Oh)

تو ال ای ساختیش؟

G-E-N-E-T-I-C-S(Ayy)

ژنتیکی هست

My genetics (Oh)

My genetics (Oh)

My genetics (Oh)

G-E-N-E-T-I-C-S (Ayy)

My genetics

My genetics (Oh)

My genetics

G-E-N-E-T-I-C-S

ژنتیکی هست

My genetics (Ayy)

My genetics

My genetics (Ah)

G-E-N-E-T-I-C-S (Ah)

My genetics (Ah)

My genetics

My genetics

G-E-N-E-T-I-C-S

ژنتیکی هست

How you get that bod?(How you get that bod?)

چطوری این بدنو ساختی؟

Is it from God?(Is it from God?)

خدادادیه؟

Did you work real hard?(Did you work real hard?)

سخت ورزش کردی؟

G-E-N-E-T-I-C-S

ژنتیکی هست

How you get that bass?

چطوری این دمو دستگاهو ساختی؟

Is it all fake?

همش فیکه؟

Made in LA?

تو ال ای ساختیش؟

G-E-N-E-T-I-C-(Ayy)

ژنتیکی هست

My genetics (Ayy)

My genetics (Is it from God?)

My genetics (Oh)

G-E-N-E-T-I-C-S (Ayy)

My genetics (Ayy)

My genetics (Is it froکGod?)

My genetics

G-E-N-E-T-I-C-S

ژنتیکی هست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید