مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I’m so tired از Lauv و Troye Sivan با متن و ترجمه

بازدید 4442

I’m so tired of love songs, tired of love songs

من خیلی از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از آهنگ های عاشقونه خسته شدم

Tired of love songs, tired of love

از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از عشق خسته شدم

Just wanna go home, wanna go home

فقط میخوام برم خونه، میخوام برم خونه

Wanna go home, whoa

میخوام برم خونه

So tired of love songs, tired of love songs

خیلی از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از آهنگ های عاشقونه خسته شدم

Tired of love songs, tired of love

از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از عشق خسته شدم

Just wanna go home, wanna go home

فقط میخوام برم خونه، میخوام برم خونه

Wanna go home, whoa

میخوام برم خونه

Party, trying my best to meet somebody

مهمونی، نهایت تلاشم رو میکنم تا با یکی ملاقات کنم

But everybody around me is falling in love to our song

اما هر کسی دو رو برمه با آهنگ ما عاشق میشه

I, I, oh I, I, yeah

من، من، اوه، من، من، آره

Hate it, taking a shot ’cause I can’t take it

از این شرایط متنفرم، یه جام گیلاس بر میدارم چون نمیتونم تحمل کنم

But I don’t think that they make anything that strong, so I hold on

اما فکر نمیکنم اونا بتونن مثل ما رابطه محکمی داشته باشن،پس من ادامه میدم

I, I, oh I, I, yeah

من، من، اوه، من، من، آره

I’m so tired of love songs, tired of love songs

من خیلی از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از آهنگ های عاشقونه خسته شدم

Tired of love songs, tired of love

از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از عشق خسته شدم

Just wanna go home, wanna go home

فقط میخوام برم خونه، میخوام برم خونه

Wanna go home, whoa

میخوام برم خونه

So tired of love songs, tired of love songs

خیلی از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از آهنگ های عاشقونه خسته شدم

Tired of love songs, tired of love

از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از عشق خسته شدم

Just wanna go home, wanna go home

فقط میخوام برم خونه، میخوام برم خونه

Wanna go home, whoa

میخوام برم خونه

Strangers, killing my lonely nights with strangers

غریبه ها، شبهای تنهاییم رو با غریبه ها تقسیم میکنم

And when they leave, I go back to our song, I hold on

و وقتی اونا میرن، من به سمت آهنگ خودمون بر میگردم، من میچسبم بهش

I, I, oh I

من،من، اوه من

Hurts like heaven, lost in the sound

مثل بهشت آزار دهندست، در صدا گم شدم

Buzz cut season like you’re still around

فصل  موهای کوتاه  انگار تو هنوز هم اینجایی

Can’t unmiss you and I need you now

نمیتونم دلتنگت نباشم و من الان بهت نیاز دارم

Yeah, I, I, oh I, yeah

آره، من، من، اوه من، آره

I’m so tired of love songs, tired of love songs

من خیلی از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از آهنگ های عاشقونه خسته شدم

Tired of love songs, tired of love

از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از عشق خسته شدم

Just wanna go home, wanna go home

فقط میخوام برم خونه، میخوام برم خونه

Wanna go home, whoa

میخوام برم خونه

So tired of love songs, tired of love songs

خیلی از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از آهنگ های عاشقونه خسته شدم

Tired of love songs, tired of love

از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از عشق خسته شدم

Just wanna go home, wanna go home

فقط میخوام برم خونه، میخوام برم خونه

Wanna go home, whoa

میخوام برم خونه

Im so tired of love songs, tired of love songs

من خیلی از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از آهنگ های عاشقونه خسته شدم

Tired of love songs, tired of love

از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از عشق خسته شدم

Just wanna go home, wanna go home

فقط میخوام برم خونه، میخوام برم خونه

Wanna go home, whoa

میخوام برم خونه

So tired of love songs, tired of love songs

خیلی از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از آهنگ های عاشقونه خسته شدم

Tired of love songs, tired of love

از آهنگ های عاشقونه خسته شدم، از عشق خسته شدم

Just wanna go home, wanna go home

فقط میخوام برم خونه، میخوام برم خونه

Wanna go home, whoa

میخوام برم خونه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید