مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sad People از Kid Cudi با متن و ترجمه

بازدید 906

Mm-mm, yeah
Mm-mm

In the dead of the night, I have these dreams
در تاریکی شبانگاه ، من این رویا ها را دارم

What’ll happen to me? Will I burn out?
چه برای من رخ خواهد داد ؟ آیا می سوزم ؟

Have I been wrong? What does it mean?
من اشتباهی بودم ؟ چه مفهومی دارد ؟

All these things, can’t understand why
همه این چیزا ، نمیتونم بفهمم چرا

Say something’s wrong with me, I know
می گی که یه مشکلی دارم ، میدونم

By myself alone driving, I go
تنهایی تو شبا رانندگی میکنم ، میرم

Full moon as it glows, I search for truth
ماه کاملی که میدرخشه ، به دنبال حقیقتم

Tryna be brand new, yeah, I will try
تلاش میکنم که جدید باشم ، اره ، تلاشمو میکنم

No, I won’t do but through these screams
نه ، نمیکنم ولی بین این فریاد ها

Fighting and bleed, blood in my eye
دعواها و خونریزی ها ، خون در چشمم

And I’ll be (Another broken soul)
و من خواهم بود (یک روح شکسته دیگر )

God save me (Yeah)
خدا نجاتم بدهد (آره)

Yeah, baby, see I’m back in my zone
اره ، عزیزم ، میبینی که برگشتم توبازی

Just what I need, mama (Yeah)
همون چیزی که نیاز دارم ، ماما (آره )

Ni**a been in hell, the same ol’
تو جهنم بودم ، همون قدیمیه

On a mission and I’m gonna fly high (High)
تو یه ماموریتم و قراره برم به اوج

This for the sad pеople who keep the blunt burning and we
این برای اونایی که بلانتشونو (نوعی سیگار ماریجوانا ) روشن نگه میدارن و ما

Off on a journеy, you learn me
مشتاق یه سفریم ، یاد میگییری منو

Close call, life on the edge
خطرناک بود ، زندگی رو لبه صخره

Ahh, when the time comes, I’ll find peace
وقتی که زمانش برسه ، آرامش را پیدا خواهم کرد

Still in search of, nights, I’m sittin’ wishin’
هنوز در جستجوی ، شبها ، نشستمو آرزو میکنم

I can find love in me
بتونم عشق را در خودم پیدا کنم

Lettin’ go, ooh, this ain’t livin’
رها کردن ، این زندگی کردن نیست

I swim in pain
دارم تو درد شنا میکنم

Never drown, keep my head up above the waves (Get it, get it)
هرگز غرق نمیشم ، همیشه سرمو بالای موجا نگش میدارم ( بگیرش ، بگیرش )

Tired of runnin’, I won’t run from fate
خسته از دویدن ، از سرنوشت فرار نمیکنم

Late night, ooh, this is when I come alive, when the dreams made
دیرهنگام شبانگاه ، این موقعیه که به زندگی میام ، موقعی که رویا ها ساخته میشن

Take me, ooh, just don’t leave, babe
منو ببر ، فقط نرو ، عزیزم

Come on, woah (Don’t say goodnight)
بیا دیگه ، (نگو شب بخیر )

Scars on my heart, woah (Ahh, ahh, ahh, yeah)
زخم های روی قلبم

Yeah, baby, see Im back in my zone
اره ، عزیزم ، میبینی که برگشتم توبازی

Just what I need, mama (Yeah)
همون چیزی که نیاز دارم ، ماما (آره )

Ni**a been in hell, the same ol’
تو جهنم بودم ، همون قدیمیه

On a mission and Im gonna fly high (High)
تو یه ماموریتم و قراره برم به اوج

This for the sad pеople who keep the blunt burning and we
این برای اونایی که بلانتشونو (نوعی سیگار ماریجوانا ) روشن نگه میدارن و ما

Off on a journеy, you learn me
مشتاق یه سفریم ، یاد میگییری منو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.