مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ TiK ToK از Kesha با متن و ترجمه

بازدید 181

Wake up in the morning feeling like P Diddy (Hey what up girl?)

صبح از خواب بیدار میشم و حس میکنم پی دیدی (یه رپر معروف) ام. (هی دختر چه خبر؟)

Grab my glasses I am out the door; I

عینکمو برمیدارم و از در میزنم بیرون

am gonna hit this city (Let′s go)

قراره این شهرو بترکونم (بزن بریم)

Before I leave brush my teeth with a bottle of Jack

قبل از این که برم دندونامو با یه بطری جک میشورم

′Cause when I leave for the

چون وقتی میرم که شبو بیرون باشم

night I ain′t coming back

دیگه برنمیگردم

I am talking pedicure on our toes toes

ناخنای پاهامونو پدیکور میکنیم

Trying on all our clothes clothes

همه ی لباسامونو میپوشیم و امتحان میکنیم

Boys blowing up our phones phones

پسرا گوشیامونو میترکونن از بس زنگ میزنن

Drop-topping playing our favorite CD′s

سی دی های موردعلاقه مونو میذاریم و گوش میدیم

Rollin′ up to the parties

توی مهمونیا میچرخیم

Trying to get a little bit tipsy

سعی میکنیم یه ذره مست بشیم

Don′t stop make it pop

متوقف نشو, آهنگ پاپ بذار

DJ blow my speakers up

دی جی اسپیکرهامو بترکون

Tonight I am-a fight

امشب من یه مبارزَم

Till we see the sunlight

تا وقتی که نور آفتاب رو ببینیم

Tick-tock on the clock

تیک تاک ساعت

But the party don′t stop no

اما پارتی متوقف نمیشه نه

Don′t stop make it pop

متوقف نشو, آهنگ پاپ بذار

DJ blow my speakers up

دی جی اسپیکرهامو بترکون

Tonight I am-a fight

امشب من یه مبارزَم

′Til we see the sunlight

تا وقتی که نور آفتاب رو ببینیم

Tick-tock on the clock

تیک تاک ساعت

But the party don′t stop no

اما پارتی متوقف نمیشه نه

Ain′t got a care in world

به هیچی توی دنیا اهمیتی نمیدم اما

but got plenty of beer

یه عالمه آبجو دارم

Ain′t got no money in my pocket

هیچ پولی توی جیبم ندارم

but I am already here

اما الان اینجام

And now the dudes are lining up ′cause

و حالا پسرا دارن صف میکشن چون

they hear we got swagger

شنیدن که ما اسوگر داریم

But we kick ′em to the curb unless

ولی ما اونا رو پرت میکنیم توی پیاده رو مگر این که

they look like Mick Jagger

شبیه میک جگر باشن

I am talking about everybody

دارم درباره ی همه حرف میزنم

getting crunk crunk

که دارن دیوونه میشن

Boys tried to touch my junk junk

پسرا سعی کردن که به موادم دست بزنن

Gonna smack him if he getting too drunk drunk

اگر اون زیادی مست شد میزنمش

Now now we goin′ till

حالا حالا ما پیش میریم تا وقتی که

they kick us out out

بندازنمون بیرون

Or the police shut us down down

یا پلیس بیاد بساطمونو جمع کنه

Police shut us down down

پلیس بیاد بساطمونو جمع کنه

Po-po shut us

پلیس بیاد بساطمونو جمع کنه

Don′t stop make it pop

متوقف نشو, آهنگ پاپ بذار

DJ blow my speakers up

دی جی اسپیکرهامو بترکون

Tonight I am-a fight

امشب من یه مبارزَم

Till we see the sunlight

تا وقتی که نور آفتاب رو ببینیم

Tick-tock on the clock

تیک تاک ساعت

But the party don′t stop no

اما پارتی متوقف نمیشه نه

Don′t stop make it pop

متوقف نشو, آهنگ پاپ بذار

Don′t stop make it pop

متوقف نشو, آهنگ پاپ بذار

DJ blow my speakers up

دی جی اسپیکرهامو بترکون

DJ blow my speakers up

دی جی اسپیکرهامو بترکون

Tonight I am-a fight

امشب من یه مبارزَم

Till we see the sunlight

تا وقتی که نور آفتاب رو ببینیم

Tick-tock on the clock

تیک تاک ساعت

But the party don′t stop no

اما پارتی متوقف نمیشه نه

DJ you build me up

دی جی تو منو میسازی

You break me down

تو منو نابود میکنی

My heart it pounds

قلبم میتپه

Yeah you got me

آره تو منو داری

With my hands up

با دستام که بالان

You got me now

منو داری الان

You got that sound

تو اون صدا رو داری

Yeah you got me

آره تو منو داری

DJ you build me up

دی جی تو منو میسازی

You break me down

تو منو نابود میکنی

My heart it pounds

قلبم میتپه

Yeah you got me

آره تو منو داری

With my hands up

با دستام که بالان

Put your hands up

دستاتونو ببرید بالا

Put your hands up

دستاتونو ببرید بالا

Now the party don′t start till I walk in

حالا پارتی شروع نشو تا وقتی که من وارد میشم

Don′t stop make it pop

متوقف نشو, آهنگ پاپ بذار

DJ blow my speakers up

دی جی اسپیکرهامو بترکون

Tonight I am-a fight

امشب من یه مبارزَم

Till we see the sunlight

تا وقتی که نور آفتاب رو ببینیم

Tick-tock on the clock

تیک تاک ساعت

But the party don′t stop no

اما پارتی متوقف نمیشه نه

Dont stop make it pop

متوقف نشو, آهنگ پاپ بذار

DJ blow my speakers up

دی جی اسپیکرهامو بترکون

Tonight I am-a fight

امشب من یه جنگنجو ام

Till we see the sunlight

تا وقتی که نور آفتاب رو ببینیم

Tick-tock on the clock

تیک تاک ساعت

But the party don′t stop no

اما پارتی متوقف نمیشه نه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید