مجله علمی تفریحی بیبیس

تفاوت MUSIC , SONG , LYRICS

مجله بیبیس 1040 روز پیش 1

بی‌بی جون به منظور سهولت تطبیق کلمات انگلیسی و فارسی برای علاقه مندان به زبان انگلیسی، سعی شده است از ترجمه لغت به  لغت استفاده شود.

the main difference between music, song and lyrics is that:

تفاوت اصلی موسیقی، آواز و ترانه در این است که:

Music is used to give an accurate and concise explanation of music’s basic attributes or essential nature and it involves a process of defining what is meant by the term music.

موسیقی استفاده میشود که بدهد یک توضیح دقیق و مختصر از ویژگی‌های پایه‌ای موسیقی یا ذات اساسی و شامل یک فرآیند تعریف چیستی معنی اصطلاح موسیقی است.

Lyrics are words that make up a song usually consisting of verses and choruses. The writer of lyrics is a lyricist.

ترانه کلماتی هستند که می سازد یک آواز را معمولا ترکیبی از  نظم و نغمه سرایی. نویسنده ترانه است یک ترانه سرا

A song is a musical composition intended to be sung by the human voice.

آواز است یک نوشته موسیقی به منظور خوانده شدن توسط صدای انسان

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.