مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Bel Air از Charli XCX با متن و ترجمه

بازدید 732

I saw you in the mirror

من تو رو در آینه دیدم

You been stuck my mind since Saturday

تو از دیروز رفتی رو مخ من

Can’t get you off my radar

نمیتونم از محدوده ذهنم بیرون کنم

You’re lost inside my heart, I can’t escape

تو در مغز من گم شدی و من نمیتونم ازت فرار کنم

I’m falling for you, I’m running from you

من عاشق تو شدم، من از تو فرار میکنم

If I could lock you up and have my way

اگه میتونستم غل و زنجیرت میکردم و راه خودمو میرفتم

I’d drive you up to Bel Air

من به سمت بل ایر میروندم

Let’s escape, come here next to me, oh

بیا فرار کنیم، بیا اینجا پیش من

If you were mine

اگه تو مال من بودی

We’d take a holiday away from here

برای تعطیلات به بیرون از اینجا میرفتیم

But you don’t care

اما تو اهمیت نمیدی

I never crossed your mind

من هیچوقت به فکرت هم  خطور نمیکنم

Time passes by

زمان داره میگذره

Alone in paradise

تنها در بهشت

You’ll always be a fantasy

تو فانتزی من خواهی بود

I never crossed your mind

من هیچوقت به فکرت هم خطور نمیکنم

My heart is getting hazy

قلب من داره گیج میشه

I wish you’d whisper words into my ears

ای کاش تو در گوش من زمزمه میکردی

I know I sound so crazy

میدونم دیوونه به نظر میام

I want to keep you close to kiss my chest

من میخوام نزدیک نگهت دارم تا گونمو ببوسی

I’m callin’ for ya, I dial your number

من صدات میزنم، من بهت تلفن میکنم

But you never pick up when it’s my name

اما وقتی اسم منو میبینی گوشی و برنمیداری

So I drive up to Bel Air

پس من به سمت بل ایر میرونم

And drown inside the pool out on the deck

و خودمو از روی عرشه تو آب میندازم 

If you were mine

اگه تو مال من بودی

We’d take a holiday away from here

برای تعطیلات به بیرون از اینجا میرفتیم

But you dont care

اما تو اهمیت نمیدی

I never crossed your mind

من هیچوقت به فکرت هم  خطور نمیکنم

Time passes by

زمان داره میگذره

Alone in paradise

تنها در بهشت

Youll always be a fantasy

تو فانتزی من خواهی بود

I never crossed your mind

من هیچوقت به فکرت هم خطور نمیکنم

Oh-oh-oh

Ah-ah, oh-ah-ah, ah-ah-oh-ah-oh-ah

Ah-ah-oh, ah-ah-oh

Ah-ah, oh-ah-ah, ah-ah-oh-ah-oh-ah

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید