مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Ready or Not از Bridgit Mendler با متن و ترجمه

بازدید 839

Hey-ey-ey

Hey-ey-ey

Ooh

I’m the kind of girl who doesn’t say a word

من از اون دخترایی هستم که حرفی نمیزنه

Who sits at the curb and waits for the world

در حاشیه میشینم و منتظر دنیا میمونم

But I’m about to break out, about to break out

اما آماده ام که از پوسته خودم بیام بیرون

I’m like a crook tonight

من امشب مثل یک شیادم

I caught you staring at me, and I was thinking clearly

گیرت انداختم وقتی به من زل زده بودی، و داشتم به وضوح فکر میکردم

And now Im like a bee and I’m hunting for the honey

و حالا من مثل زنبور عسلم و دنبال عسل هستم

And I’m kinda shy, but youre super fly, yeah

و من یه جورایی خجالتی هستم، اما تو فوق العاده هستی آره

I could be your kryptonite, like

من میتونم کریپتونایت تو باشم

(در داستان های علمی تخیلی کریپتونایت ماده ای فرازمینی که قدرت ابرمرد یا سوپرمن افسانه ای را از بین می برد لذا در محاوره به چیزی یا کسی اطلاق می گردد که چیزی یا کسی را از قدرت یا اعتبار ساقط نماید.)

(Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Light my heart up, baby, like a matchstick

مثل چوب کبریت قلب من را روشن کن

(Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

And hit the gas quick

و سریع بزن رو گاز

Ready or not, here I come

آماده باشی یا نه، من دارم میام

Where you at? The night is young

کجایی؟ سرِ شبه

In the crowd, the music’s loud

در جمعیت، صدای موزیک بلنده

But I will find you

اما من تو را پیدا خواهم کرد

Ready or not, here I come

آماده باشی یا نه، من دارم میام

I like your face, do you like my song?

من از قیافت خوشم میاد، از آهنگ من خوشت میاد؟

Just sing it, la-la-la-la-la-la-la

فقط بخون، لا لا لا لا لا لا لا

And I’ll find you

و من تو را پیدا خواهم کرد

Ready or not (Woah, woah, oh, woah, oh)

Ready or not (Woah, woah, oh, woah, oh)

آماده باشی یا نه

[Verse 2]

Hello, my name is (Bridgit), nice to meet you

سلام اسم من (بریجیت) است، از دیدنت خوشبختم

I think you’re famous, where have I seen you?

فکر کنم تو آدم معروفی باشی، کجا دیدمت؟

You’ll be my William, I’ll be your Kate

تو ویلیام من خواهی بود و من کیت تو

Living like a fairy tale

در افسانه ها زندگی میکنیم

We could have a palace right next to Oprah

میتونیم در کنار خانه اوپرا یک قصر داشته باشیم

Thirty-seven cars and a yacht down in Boca

سی و هفت تا ماشین و یک کشتی خصوصی در بوکا

Take me away, wherever you say

هر جا دلت میخواد منو ببر

Yeah, we could be setting sail, like

آره، ما میتونیم دریانوردی کنیم

(Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

(Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Light my heart up, baby, like a matchstick

مثل چوب کبریت قلب من را روشن کن

(Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh)

And hit the gas quick

و سریع بزن رو گاز

Ready or not, here I come

آماده باشی یا نه، من دارم میام

Where you at? The night is young

کجایی؟ سرِ شبه

In the crowd, the music’s loud

در جمعیت، صدای موزیک بلنده

But I will find you

اما من تو را پیدا خواهم کرد

Ready or not, here I come

آماده باشی یا نه، من دارم میام

I like your face, do you like my song?

من از قیافت خوشم میاد، از آهنگ من خوشت میاد؟

Just sing it, la-la-la-la-la-la-la

فقط بخون، لا لا لا لا لا لا لا

And I’ll find you

و من تو را پیدا خواهم کرد

Ready or not (Woah, woah, oh, woah, oh)

Ready or not (Woah, woah, oh, woah, oh)

Not, not, woah, oh, woah, oh

آماده باشی یا نه

Ready or not, here I come, here I come

آماده باشی یا نه، من دارم میام

You’re like a breath of fresh air in my lungs

تو مثل هوای تازه در ریه های من هستی

You and me dance from the night to the dawn

تو و من از شب تا سپیده دم میرقصیم

Ready or not, here I come boy, it’s on

آماده باشی یا نه، من دارم میام پسر، این قرار برپاست

Ready or not, here I come, here I come

آماده باشی یا نه، من دارم میام

You’re like a breath of fresh air in my lungs

تو مثل هوای تازه در ریه های من هستی

You and me dance from the night to the dawn

تو و من از شب تا سپیده دم میرقصیم

Ready or not, here I come boy, it’s on

آماده باشی یا نه، من دارم میام پسر، این قرار برپاست

Ready or not, here I come

آماده باشی یا نه، من دارم میام

Where you at? The night is young (Yeah)

کجایی؟ سرِ شبه

In the crowd, the music’s loud

در جمعیت، صدای موزیک بلنده

But I will find you (I’ll find you)

اما من تو را پیدا خواهم کرد

Ready or not, here I come

آماده باشی یا نه، من دارم میام

I like your face, do you like my song?

من از قیافت خوشم میاد، از آهنگ من خوشت میاد؟

Just sing it, la-la-la-la-la-la-la

فقط بخون، لا لا لا لا لا لا لا

And I’ll find you

و من تو را پیدا خواهم کرد

Ready or not (Ready or not) (Woah, woah, oh, woah, oh)

(You’re like a breath of fresh air in my lungs)

Ready or not (Here I come) (Woah, woah, oh, woah, oh)

Oh! Ready or not (Ready or not, woo!)

Ready or not (Ready or not, ready or not, boom-batta-boom, batta-boom, batta-boom, batta-boom)

Ready or not

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید