مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Like That از Bea Miller با متن و ترجمه

بازدید 11950

Can see it from the way you’re looking at me

میتونم خودمو جای تو بزارم

You don’t think Im worth your time

فک میکنی فقط وقتتو میگیرم

Don’t care about the person that I might be

به این که خودمو کوچیک کنم اهمیتی نمیدم

Offended that I walk the line

به خاطر راه رفتن وسط خیابون جریمه شدم

So what if I’m not, so what if I’m not

پس اگه نباشم، اگه نباشم

Everything you wanted me to be?

همه چیزی که تو ازم خاستی باشم

So what if I am, so what if I am

پس اگه باشم، اگه باشم

More than you can see

بیشتر از اون چیزی که درک کنی

When you treat me like that, when you treat me like that

وقتی باهام اونجوری رفتار ميکنی، وقتی باهام اونجوری رفتار ميکنی

It’s pushing me harder, it’s pushing me harder

منو بیشتر تحت فشار قرار میده، منو بیشتر تحت فشار قرار میده

When you’re breaking my back, when you’re breaking my back

وقتی کمرمو میشکنی، وقتی کمرمو میشکنی

I only get stronger, I only get stronger

فقط قوی تر میشم، فقط قوی تر میشم

I should’ve walked away one year ago

نباید سال پیش ترکت می کردم

When you said I couldn’t make it out alive

وقتی گفتی دیگه نمیتونم رابطمونو بیشتر از این کِشش بدم

When you treat me like that, when you treat me like that

وقتی باهام اونجوری رفتار ميکنی

I only get stronger, I only get stronger

فقط قوی تر میشم

When you treat me like that

وقتی باهام اونجوری رفتار می کنی

As far as I can tell it’s kinda crazy

تا اونجايی که یادمه یکم دیوونه کنندس

That you even care at all

اونم اینه که تو ب همه اینا اهمیت میدی

Convincing everybody you can save me

سعي مي کنم دیگرانو به این که تو میتوني منو نجات بدی متقاعد کنم

But you’re the one who made me fall

اما تو کسی بودی که منو نابود کرد

So what if I’m not, so what if I’m not

پس اگه نباشم، اگه نباشم

Everything you wanted me to be?

همه چیزی که تو ازم خاستی باشم

So what if I am, so what if I am

پس اگه باشم، اگه باشم

More than you can see

بیشتر از اون چیزي که درک کني

When you treat me like that, when you treat me like that

وقتی باهام اونجوری رفتار ميکنی، وقتی باهام اونجوری رفتار ميکنی

It’s pushing me harder, it’s pushing me harder

منو بیشتر تحت فشار قرار میده، منو بیشتر تحت فشار قرار میده

When you’re breaking my back, when youre breaking my back

وقتی کمرمو میشکنی، وقتی کمرمو میشکنی

I only get stronger, I only get stronger

فقط قوی تر میشم، فقط قوی تر میشم

I should’ve walked away one year ago

نباید سال پیش ترکت می کردم

When you said I couldn’t make it out alive

وقتی گفتی دیگه نمیتونم رابطمونو بیشتر از این کِشش بدم

When you treat me like that, when you treat me like that

وقتی باهام اونجوری رفتار ميکنی

I only get stronger, I only get stronger

فقط قوی تر میشم

When you treat me like that

وقتی باهام اونجوری رفتار می کنی

Why you wanna see me bleed?

چرا میخای منو در حال خونریزی ببینی؟

Why you wanna watch me fall apart?

چرا میخای منو درحالی که دارم تیکه تیکه میشم نگاه کنی؟

Tryna find the worst in me

سعی میکنی صفات بدم رو پیدا کنی

But I won’t follow you into the dark

اما من تورو تا تاریکی ها دنبال نمیکنم

When you treat me like that, when you treat me like that

وقتی باهام اونجوری رفتار ميکنی، وقتی باهام اونجوری رفتار ميکنی

It’s pushing me harder, it’s pushing me harder

منو بیشتر تحت فشار قرار میده، منو بیشتر تحت فشار قرار میده

When you’re breaking my back, when you’re breaking my back

وقتی کمرمو میشکنی، وقتی کمرمو میشکنی

I only get stronger, I only get stronger

فقط قوی تر میشم، فقط قوی تر میشم

I should’ve walked away one year ago

نباید سال پیش ترکت می کردم

When you said I couldn’t make it out alive

وقتی گفتی دیگه نمیتونم رابطمونو بیشتر از این کِشش بدم

When you treat me like that, when you treat me like that

وقتی باهام اونجوری رفتار ميکنی

I only get stronger, I only get stronger

فقط قوی تر میشم

When you treat me like that

وقتی باهام اونجوری رفتار می کنی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.