مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Boys Don’t Cry از Anitta با متن و ترجمه

بازدید 1307

Sometimes I call you when I can’t sleep alone
بعضی وقتها وقتی نمیتونم تنها بخوابم بهت زنگ میزنم

Now you keep asking me what that means, oh no
حالا همش داری ازم میپرسی این حرکتم چ معنایی داره، اوه ن

In your feelings, I can feel it
در وجودت، من میتونم حسش کنم

You’re in your feelings, you won’t admit it but
در وجودت نمیخوای بپذیریش اما

That’s why I push you away from me
بخاطر همینه که من پست میزنم

‘Cause I know, I know
چون من میدونم، میدونم

It drives you crazy, try to tame me
که این دیونت میکنه، سعی میکنی منو رام کنی

But nobody’s taking control all over me
اما هیچ کس نمیتونه منو کنترل کنه

Ooh, baby, baby, you be talkin’ tough
اوه عزیزم، عزیزم، تو با قلدری حرف میزنی

But your boys can’t get enough
اما پسرا نمیتونن سیر بشن

When the girls don’t need your love
وقتی دخترا ب عشقتون نیازی ندارن

Who says boys don’t cry?
کی گفته پسرا گریه نمیکنن؟

Ooh, baby, baby, you just outta touch
اوه عزیزم عزیزم تو فقط تو باغ نیستی

‘Cause your boys can’t get enough
چون شما پسرا نمیتونید سیر بشید

When the girls don’t need your love
وقتی دخترا به عشقتون نیاز ندارن

Who says boys don’t cry?
کی گفته پسرا گریه نمیکنن؟

Sometimes you call me when you’re too drunk, oh god
بعضی وقتها زمانی ک خیلی مستی بهم زنگ میزنی، اوه خدایا

Then you start telling me I’m the one, I’m not
بعدش همش بهم میگی من تنها کسی هستم ک میخوای

In your feelings, I can feel it
در وجودت، من میتونم حسش کنم

You’re in your feelings, you won’t admit it but
در وجودت نمیخوای بپذیریش اما

I thought that we were just having fun
من فکر کردم ما داریم خوش می گذرونیم

‘Cause I know, I know
چون میدونم، میدونم

It drives you crazy, try to tame me
که این دیونت میکنه، سعی میکنی منو رام کنی

But nobody’s taking control all over me
اما هیچ کس نمیتونه منو کنترل کنه

Ooh, baby, baby, you be talkin’ tough
اوه عزیزم، عزیزم، تو با قلدری حرف میزنی

But your boys can’t get enough
اما پسرا نمیتونن سیر بشن

When the girls dont need your love
وقتی دخترا ب عشقتون نیازی ندارن

Who says boys don’t cry?
کی گفته پسرا گریه نمیکنن؟

Ooh, baby, baby, you just outta touch
اوه عزیزم عزیزم تو فقط تو باغ نیستی

‘Cause your boys cant get enough
چون شما پسرا نمیتونید سیر بشید

When the girls don’t need your love
وقتی دخترا به عشقتون نیاز ندارن

Who says boys don’t cry?
کی گفته پسرا گریه نمیکنن؟

Who says they don’t cry?(x4)
کی گفته پسرا گریه نمیکنن؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.