مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Lonely Hearts Club از Winona Oak با متن و ترجمه

بازدید 1046

Picking up the pieces
قطعه ها (تکه ها) رو برمیدارم (جمع میکنم)

Wishing it was easy
آرزو میکنم که آسون بود

Trying to hold on to what’s already gone
سعی میکنم چیزیو نگه دارم که قبلا از دست رفته

Just floating through the weekend
در طول آخر هفته معلق میمونم

Drunk until we’re speechless
مینوشیم (شراب مست شدن) تا وقتی که دیگه نمیتوننیم بحرفیم

Killing for a feeling and a place to belong
کشتن برای یک احساس و مکانی برای تعلق داشتن

A place to belong
مکانی برای تعلق داشتن

I’m already gone
من (خیلی وقته که ) مردم

We’re the lonely hearts club
ما کلاب قلب های تنها هستیم

We’re losing in love
ما داریم تو عشق گم میشیم

We’re shaking it, shaking it up
ما داریم تکونش میدیم ، تکونش میدیم

We’re the lonely hearts club
ما کلاب قلب های تنها هستیم

We’re sleepless and lost
ما بی خوابیم و و گم شدیم

We’re shaking it, shaking it up
ما داریم تکونش میدیم ، تکونش میدیم

Threw up in the bathtub
تو وان حموم بالا میارم

Laid down on the bath rug
رو قالیچه حموم دراز کشیدم

Didn’t fall asleep, I was already gone
نخوابیدم، قبلش مرده بودم(رفته بودم)

Just floating through the weekend
فقط در طول هفته معلق موندم

Tired of all the pretense
از همه تظاهرات (دو روویی ) خسته شدم

Searching for somebody and a place to belong
دنبال یه آدمم و یه جایی برای تعلق داشتن

A place to belong
یه جایی برای تعلق داشتن بهش

We’re already gone
ما رفتیم (مردیم)

We’re the lonely hearts club
ما کلاب قلب های تنها هستیم

We’re losing in love
ما داریم تو عشق گم میشیم

We’re shaking it, shaking it up
ما داریم تکونش میدیم ، تکونش میدیم

We’re the lonely hearts club
ما کلاب قلب های تنها هستیم

We’re sleepless and lost
ما بی خوابیم و و گم شدیم

We’re shaking it, shaking it up
ما داریم تکونش میدیم ، تکونش میدیم

You’re the voice in my head
تو همون صدایی هستی که تو سرمه

You draw me to bed
تو منو به تخت خواب میکشونی

You make my decisions
تو باعث تصمیمات منی

No, you don’t listen
نه ، تو گوش نمیدی

You don’t listen
گوش نمیدی

You don’t listen
گوش نمیدی

You don’t listen
تو گوش نمیدی

We’re the lonely hearts club
ما کلاب قلب های تنها هستیم

We’re losing in love
ما داریم تو عشق گم میشیم

We’re shaking it, shaking it up
ما داریم تکونش میدیم ، تکونش میدیم

We’re the lonely hearts club
ما کلاب قلب های تنها هستیم

Were sleepless and lost
ما بی خوابیم و و گم شدیم

We’re shaking it, shaking it up
ما داریم تکونش میدیم ، تکونش میدیم

Lonely hearts club, the lonely hearts club, lonely hearts club(x4)
کلاب قلب های تنها ، کلاب قلب های تنها ، کلاب قلب های تنها

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.