مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب تجسم مجدد مطالعات برنامه درسی – موزاییک گنجاندن

بازدید 499
  • عنوان: Reimagining Curriculum Studies/ A Mosaic of Inclusion
  • نویسنده: Donald S. Blumenfeld-Jones
  • حوزه: برنامه درسی
  • سال انتشار: 2022
  • تعداد صفحه: 245
  • زبان اصلی: انگلیسی
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل: 3.58 مگابایت

عنوان بازاندیشی مطالعات برنامه درسی: موزاییک گنجاندن دو بعد مرتبط از این کتاب را ارائه می دهد. یک بعد، عمل تخیل مجدد است. تجسم مجدد مستلزم تجسم مجدد چیزی است که از قبل شناخته شده به نظر می رسد، به منظور یافتن ابعاد و پتانسیل های جدید چیزی که دوباره تصور می شود. نقد جزء لاینفک پروژه بازاندیشی تلقی می شود، چنین نقدی ابعاد پنهان یا نادیده گرفته شده میدان را آشکار می کند. در مورد ساختار کتاب، چهار فصل اول شامل ارائه آن نقد همراه با ایده هایی در مورد اینکه چه چیزی نیاز به تجسم مجدد دارد و چگونه می توان همزمان به نقد و تصور مجدد این حوزه پرداخت. شش فصل باقیمانده شامل نقد و بازاندیشی ابعاد خاص این حوزه است. این فصل ها برای تحقق دو هدف در نظر گرفته شده است. هدف اول صرفاً ارائه اعمال نقد و تجسم مجدد برای روشن کردن فرآیندهای ارائه شده در چهار فصل اول است. هدف دوم این است که موضوعات انتخاب شده (تخیل، آزادی، تدریس، هویت و زمان، همراه با بازنگری کل پروژه، در پایان) توسط نویسنده به عنوان برخی از موضوعات اصلی این حوزه در نظر گرفته شود. با آشکار شدن نقدها و تصورات مجدد از این موضوعات اصلی، آنها به طور جمعی به خودشان متمایل می شوند و به طور بالقوه چیزی را در مورد این حوزه به عنوان یک کل آشکار می کنند.

The title Reimagining Curriculum Studies: A Mosaic of Inclusion presents two connected dimensions of this book. One dimension is the act of reimagining. To reimagine involves reimagining something that seems already known, for the purpose of finding new dimensions and potentials of that which is reimagined. Critique is considered integral to the reimagining project, such critique revealing hidden or ignored dimensions of the field. As to the structure of the book, the first four chapters involve presenting that critique along with ideas on what needs reimagining and how to simultaneously critique and reimagine the field. The remaining six chapters involve critiques and reimaginings of particular dimensions of the field. These chapters are intended to fulfill two purposes. The first purpose is simply to present acts of critique and reimagining to illuminate the processes presented in the first four chapters. The second purpose is that the topics chosen (imagination, freedom, teaching, identity, and time, along with a reconsideration of the whole project, in the epilogue) are considered by the author to be some of the core issues to the field. As the critiques and reimaginings of these core issues unfold, they bend back upon themselves, collectively, potentially revealing something about the field as a whole.

این کتاب را میتوانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید:

Download: Reimagining Curriculum Studies

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید