مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب تغذیه کودکان برای متخصصین تغذیه

بازدید 416
  • عنوان کتاب: Pediatric Nutrition for Dietitians
  • نویسنده: Praveen S. Goday, Cassandra Sova Walia
  • حوزه: تغذیه کودکان
  • سال انتشار: 2022
  • تعداد صفحه: 485
  • زبان اصلی: انگلیسی
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل: 12.0 مگابایت

بسیاری از پزشکان، به ویژه متخصصان اطفال، اصول و نکات ظریف تغذیه عملی را از متخصصان تغذیه یاد می گیرند. متخصصان تغذیه بالینی نیز به نوبه خود مهارت های خود را با کمک پزشکان می آموزند و تقویت می کنند. این کتاب نمونه‌ای از این همزیستی است نه تنها به این دلیل که ویراستاران آن یک ترکیب ترکیبی M D-RD هستند که بیش از یک دهه با هم تمرین کرده‌اند، بلکه به این دلیل که عملاً تمام فصل‌های این کتاب دارای نویسندگان متخصص تغذیه و پزشک هستند که در این رویکرد «چند رشته‌ای» مشارکت داشته‌اند. . ما امیدواریم که این رویکرد هم به دانش آموز متخصص تغذیه و هم به متخصص تغذیه که ممکن است از حمایت یک پزشک در کنارش برخوردار نباشد، خدمت کند. این کتاب با اصول ارزیابی تغذیه کودکان، از جمله ارزیابی رشد، معاینه فیزیکی متمرکز بر تغذیه و ADIME آغاز می شود. جنبه های کلیدی تغذیه از دوران نوزادی تا نوجوانی قبل از رفتن به ویژگی های مراقبت از تغذیه در زمینه های فوق تخصصی تغذیه کودکان مورد بحث قرار می گیرد. هر فصل مربوط به بیماری با یک جدول ADIME به پایان می رسد که مراقبت های تغذیه ای برای جمعیت خاص را خلاصه می کند و به عنوان یک راهنمای سریع برای ارائه مراقبت از بیمار عمل می کند. تمام فصل‌ها توسط متخصصان این حوزه نوشته شده و سپس توسط متخصصان تغذیه که فعالانه در این زمینه‌ها تمرین می‌کنند، بررسی شده‌اند. در حالی که هیچ کتابی نمی تواند طیف بیمارانی را که توسط متخصصین تغذیه کودکان دیده می شود پوشش دهد، فصل های ارزیابی رشد، معاینه فیزیکی متمرکز بر تغذیه، غربالگری تغذیه و ADIME، مراقبت از کودکان و نوجوانان با نیازهای مراقبت بهداشتی ویژه و رژیم های غذایی محدود، تغذیه را در اختیار متخصص تغذیه قرار می دهد. ابزارهای ارزیابی و مداخله مورد نیاز برای انطباق با چشم‌انداز در حال تغییر تغذیه کودکان و ارائه مراقبت‌های تخصصی تغذیه بدون توجه به موقعیت. ما در این کتاب چند انتخاب کرده ایم. برای خوانایی بیشتر، به جای استفاده از متخصص تغذیه ثبت شده یا متخصص تغذیه، به متخصصان تغذیه اشاره می کنیم. مجدداً، برای افزایش خوانایی، ما در این کتاب استفاده از ضمایر زنانه را برای متخصصین تغذیه و بیماران انتخاب کرده‌ایم، به استثنای موارد نادری که باید به طور خاص به یک بیمار مرد اشاره کنیم. در حالی که ما، سردبیران، متخصص تغذیه کودکان هستیم، در همه جنبه های این زمینه متخصص نیستیم. برای اطمینان از صحت و مستند بودن فصل‌های کتاب، نویسندگان و داورانی که در این زمینه متخصص هستند در این کار مشارکت داشته‌اند. این کتاب از پیشنهادات و تصحیحات ایشان بهره فراوان برده است. ما از آنها بی نهایت سپاسگزاریم.

Many physicians, especially pediatricians, learn both the fundamentals and the nuances of practical nutrition from dietitians. Clinical dietitians, in turn, learn and sharpen their skills with the help of physicians. This book exemplifies this symbiosis not just because its editors are an M D-RD combo who have practiced together for more than a decade, but because practically all the chapters in this book have dietitian and physician authors who have contributed to this “ multidisciplinary” approach. We hope that this approach will serve both the student dietitian and the dietitian who may not have the support of a physician at her side. The book begins with the fundamentals of pediatric nutrition assessment, including growth assessment, n utrition-focused physical exam, and ADIME. Key aspects of nutrition from infancy through adolescence are discussed before moving on to the specifics of nutrition care in subspecialty areas of pediatric nutrition. Each disease-specific chapter ends with an ADIME table that summarizes nutrition care for the specific population and serves as a quick guide for providing patient care. All chapters were written by experts in the field, and then reviewed by expert dietitians actively practicing in these areas. While no book can cover the spectrum of patients seen by pediatric dietitians, the Growth Assessment, Nutrition-Focused Physical Exam, Nutrition Screening and ADIME, Care of Children and Youth with Special Health Care Needs, and Restricted Diets chapters provide the dietitian with the nutrition assessment and intervention tools needed to adapt to the e ver-changing landscape of pediatric nutrition and provide expert nutrition care regardless of the situation. We have made a few choices in this book. To make it more readable, we refer to dietitians as such instead of using Registered Dietitian or Registered Dietitian Nutritionist. Again, to enhance readability, we have elected to use female pronouns for dietitians and patients in this book, with the exception of the rare case where we have to specifically refer to a male patient. While we, the editors, are experts in pediatric nutrition, we are not experts in every aspect of this field. To ensure that the chapters in the book are accurate and evidenced based, authors and reviewers who are experts in the field have contributed to this work. This book has benefited greatly from their suggestions and corrections. To them we are immensely grateful.

این کتاب را میتوانید بصورت رایگان از لینک زیر دانلود نمایید.

Download: Pediatric Nutrition for Dietitians

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید