مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ In My Time Of Need از Opeth با متن و ترجمه

بازدید 1018

I can’t see the meaning of this life I’m leading

نمی‌توانم معنای زندگی پیش رویم را بفهمم

I try to forget you as you forgot me

سعی می‌کنم فراموشت کنم، چرا که تو فراموشم کردی

This time there is nothing left for you to take

این بار دیگر برای تو چیزی نمانده که بستانی

This is goodbye

اکنون زمان خداحافظی‌ست

Summers is miles and miles away

تابستان کیلومترها و مایل‌ها دور است

And no one would ask me to stay

و هیچکس خواهان ماندن من نیست

And I should contemplate this change

و من باید به این تغییر بیاندیشم

To ease the pain

تا رنج را کاهش دهم

And I should step out of the rain

و باید به بیرون از باران قدم بگذارم

Turn away

و بروم

Close to ending it all

در شرف پایان دادن به همه‌ی این‌ها

I am drifting through the stages of the rapture born within this loss

از مراحل خلسه ای که در این فقدان بوجود آمده است، (بی اراده) می‌گذرم

Thoughts of death inside

افکار مرگ در سرم

Tear me apart from the core of my soul

مرا از هسته‌ی روحم جدا می‌کند

Summer is miles and miles away

تابستان کیلومترها و مایل‌ها دور است

And no one would ask me to stay

و هیچکس خواهان ماندن من نیست

And I should contemplate this change

و من باید به این تغییر بیاندیشم

To ease the pain

تا رنج را کاهش دهم

And I should step out of the rain

و باید به بیرون از باران قدم بگذارم

Turn away

و بروم

At times the

در این زمان

Darks fading slowly

تاریکی به آرامی محو می‌شود

But it never sustains

اما هرگز پایدار نمی ماند

Would someone watch over me

آیا کسی مراقبم خواهد بود،

In my time of need

در زمان نیازم؟

Summer is miles and miles away

تابستان کیلومترها و مایل‌ها دور است

And no one would ask me to stay

و هیچکس خواهان ماندن من نیست

And I should contemplate this change

و من باید به این تغییر بیاندیشم

To ease the pain

تا رنج را کاهش دهم

And I should step out of the rain

و باید به بیرون از باران قدم بگذارم

Turn away

و بروم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.