مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Don’t Need to Sleep از John Legend با متن و ترجمه

بازدید 2652

I’ve been lower than low down

من پایین تر از پایین بودم

Only way is up right now

تنها راه الان بالا بودنه

I can see a new dawning

میتونم یک طلوع آفتاب جدید ببینم

Oh-oh-oh

So far from home

خیلی دور از خانه

Oh-oh-oh

Been running so long

مدتها در حال دویدن بودم

But tonight

اما امشب

I don’t need to close my eyes

نمیخوام چشمامو ببندم

I don’t need to fall asleep

نمیخوام بخوابم

I don’t need to sleep to dream, no, I don’t

نمیخوام بخوابم تا خواب ببینم، نه، نمیخوام

Bent but not broken

خم شدم اما نشکستم

Down but not hopeless

غمگینم اما نا امید نیستم

Eyes are wide open, I know it

چشمام کاملا بازه، میدونم

Don’t need to sleep to dream

نمیخوام بخوابم تا خواب ببینم

I won’t let ’em feed me lines

نمیخوام اجازه بدم اونا فریبم بدن

I won’t let ’em fake my life

اجازه نمیدوم اونا زندگی منو تحریف کنن

I won’t let ’em write my story

نمیخوام اجازه بدم اونا داستان منو بنویسن

No, oh-oh-oh

These words are my own

این حرفها مال خودمن

Oh-oh-oh-oh

But I’m not alone

اما من تنها نیستم

I’m not alone

تنها نیستم

But tonight

اما امشب

I don’t need to close my eyes

نمیخوام چشمامو ببندم

I don’t need to fall asleep

نمیخوام بخوابم

I dont need to sleep to dream, no, I don’t

نمیخوام بخوابم تا خواب ببینم، نه، نمیخوام

Bent but not broken

خم شدم اما نشکستم

Down but not hopeless

غمگینم اما نا امید نیستم

Eyes are wide open, I know it

چشمام کاملا بازه، میدونم

Don’t need to sleep to dream

نمیخوام بخوابم تا خواب ببینم

Tonight (Oh-oh-oh-oh)

امشب

Oh (Oh-oh-oh-oh-oh)

اوه

Yеah (Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)

آره

Night

امشب

Bent but not broken

خم شدم اما نشکستم

Down but not hopeless

غمگینم اما نا امید نیستم

Eyes are wide open, I know it

چشمام کاملا بازه، میدونم

Dont need to sleep to dream

نمیخوام بخوابم تا خواب ببینم

I’ve been lower than low down

من پایین تر از پایین بودم

Only way is up right now

تنها راه الان بالا بودنه

I can see a new dawning

میتونم یک طلوع آفتاب جدید ببینم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید